DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

RENLUFT- OG AVTREKKSLØSNINGER

DENIOS har mer enn 30 års erfaring med produksjon av renromssystemer for farmasøytisk og kjemisk industri. Våre avtrekksløsninger holder høy standard og kvalitet for både støv og løsemidler og holder arbeidsplassen din trygg.

Hvis du trenger et lukket renromsmiljø for sikker håndtering av pulvere eller løsemidler (dosering, prøvetaking, formaling, sikting osv.), er DENIOS avtrekksløsninger det riktige valget.

LAMINÆRE DOWNFLOW-SYSTEMER

En laminær downflow avtrekksløsning er et lukket system som er designet for å kontrollere potente og ikke-potente forbindelser, f.eks. pulver eller støv, under prøvetaking, veiing og andre manuelle prosesser. Våre avtrekkssystemer beskytter operatører mot farlige stoffer som kan frigjøres under manuell håndtering

Det finnes ulike ventilasjonsteknologier (resirkulering/avtrekk) med høyt beskyttelsesnivå over store emisjonsområder, samtidig som at operatøren stadig har full bevegelsesfrihet.

De kan settes opp slik at de gir en retningsbestemt, vertikal luftstrøm som sikrer ren og sikker inhalasjonsluft for arbeideren. I arbeidsstasjoner uten nedstrøm undertrykkes og trekkes støv og røyk ut av hele arbeidsområdet.

Typiske bruksområder for laminær downflow avtrekksløsninger:

 • Produktdosering
 • Områder for uttak av produktprøver
 • Oppdelte arbeidsplasser
 • Fylling/veiing av bulkgods
 • Fylling av reaktorer
 • Tømming av produkter
 • Testfasiliteter
 • Containment-arbeidsplasser
 • Blandede områder
 • Fylling/tømming av fat

FUNKSJONER OG UTSTYR

RESIRKULERINGSSYSTEM

I et resirkuleringssystem trekkes 100 % av luften ut gjennom et kraftig ventilasjonssystem. Samtidig forhindrer en automatisk volumstrømsregulering et mulig trykkfall, når filterstøvbelastningen stiger.

90 % av den rene luften slippes jevnt ut fra taket til hele sikkerhetsarbeidsområdet, og alt finstøv ledes ned og ut av operatørens pusteområde. Når støvet faller ned til lav høyde over gulvet, leder avtrekksgitterne støvet ut til baksiden av arbeidsstasjonen. Filtersystemet i det bakre området som består av grovstøvforfiltre, finstøvfiltre og HEPA-filtre, filtrerer støvet ut før den rene luften føres tilbake til taket.

10 % av luften ledes ut av filtrene til uteområdet, noe som skaper et lett undertrykk. En lufttilførsel på normalt 10 % med et lett undertrykk sikrer inneslutning. Systemet omfatter styring av luftstrømmen, motor, ventilator og belysning og gir enkel tilgang til filtrene fra innsiden.

Systemkomponenter

 1. Avtrekksgitter

 2. Forfilter for grovt støv

 3. Finstøvfilter

 4. HEPA-filter

 5. Kontroll av luftstrømmen

AVTREKKSSYSTEM

I avtrekkssystemet kommer 100 % av lufttilførselen fra et spesielt høytytende ventilasjons-/filtersystem med et grovstøvforfilter, et finstøvfilter og et HEPA-filter som skaper en nedadgående strøm av ren, filtrert luft og samtidig leder alt finstøv ned og ut av operatørens pusteområde. Når støvet faller ned til lav høyde over gulvet, ledes støv/gass eller røyk med høy hastighet gjennom avtrekksgitre til baksiden av arbeidsstasjonen. Avtrekksfiltersystemet i det bakre området består av et grovstøvforfilter, et finstøvfilter og et HEPA-filter som filtrerer støvet før det suges ut til atmosfæren. En 10 % tilførsel av luft til arbeidsplassen med undertrykk fra ytre område sikrer et konstant undertrykk på arbeidsplassen. Enheten inkluderer instrumentering, luftstrømsstyring, motor, ventilator og belysning og gir enkel tilgang til vedlikeholdsfiltrene fra innsiden.

Magneheliske differansetrykkmålere gir sanntidsindikasjon av status for tillufts- og avtrekksfiltre samt til- og avtrekksluftsstrømmen. Styreskapet inkluderer styringen, belysning og motor, strømkoblinger og stopp/start funksjon. Arbeidsstasjonen er utstyrt med sikkerhetsbrytere for enhetens til- og avtrekksluft samt alarmindikator.

Systemkomponenter

 1. Avtrekksgitter

 1. Forfilter for grovt støv

 1. Finstøvfilter

 1. HEPA-filter

 1. Avtrekksuttak for tilkobling til kundens avtrekkssystem

SPESIALUTSTYR

 • Helautomatisk styring av luftstrømmen
 • Avtrekks-, finstøv- og HEPA-filtre i Safe-Change filterhus for sikker filterskifte
 • Tilluft med varme-/kjøleelementer
 • Elektriske komponenter i henhold til ATEX-direktivene for potentielt eksplosive områder
 • GMP/FDA-konforme versjoner

BRUKSSPESIFIKK ANLEGGSTEKNIKK

PRAKTISK EKSEMPEL PÅ ET PRØVETAKINGSSYSTEM

DENIOS har designet et prøvetakingssystem for en kunde i farmasøytisk industri: med materialsluse, personalsluse og arbeidsstasjon for prøvetaking - inkl. automatisk IPA-desinfeksjonsområde.

Les mer

ISOLATORER OG PRODUKTTØMMESYSTEMER

DENIOS tilbyr isolatorer for å skille medarbeideren fra det farlige materialet eller arbeidsområdet på hermetisk og gasstett måte. De er også egnet for støv-containment ved tømming og pakking av tørre pulverprodukter.

Les mer

Vi hjelper ditt prosjekt hele veien til målet!

Ønsker du råd eller trenger du en behovsanalyse? Book et møte så går vi gjennom utfordringene dine og gir forslag til løsninger.

Rådgivning 22 23 85 00

Viktige tillegg til din ren luft- og avtrekksløsninger

Utstyr og tilvalg

Dra nytte av DENIOs brede utvalg av produkter for å tilpasse oppbevaringsløsningen din optimalt. Alle våre løsninger leveres nøkkelferdige og du kan velge utstyr som beskyttelsesventilasjon, Ex-klasse utstyr, gassalarmer, nøddusjer etc. - med et bredt spekter av tilleggsdesign og komponenter tilbyr DENIOS deg den optimale løsningen for dine krav. Vi gjør gjerne en behovsanalyse for å konfigurere en VARIO-Flow-løsning som møter dine behov.

Service

Vi er med deg hele veien og våra tjenester omfatter hele bestillingsprosessen og produktets livssyklus. DENIOS tekniker sørger for en profesjonell installasjon av din miljøbeholder og er om ønskelig involvert i godkjenningen på stedet, inkludert alle installasjons- og driftstester. Vi tilbyr regelmessig vedlikehold av din løsning for å øke levetiden, slik at du kan konsentrere deg helt om virksomheten din. Er det noe mer vi kan hjelpe deg med? Vennligst kontakt oss. Våre ansatte står klare til å hjelpe deg med både ord og handling. Med DENIOS får du en pålitelig og kompetent servicepartner.

Utdanning

Med rett kunnskap reduserer vi risikoen for ulykker og effektiviserer arbeidet. Derfor tilbyr vi kurs i sikker og lovlig oppbevaring av kjemikalier som en del av DENIOS Academy. I tillegg til webinarer kan vi arrangere interne kurs på stedet – individuelt tilpasset din bedrifts behov. På denne måten kan du øke kunnskapsnivået blant dine ansatte og samtidig øke både sikkerhet og motivasjon på arbeidsplassen.

Flere artikler og DENIOS-ekspertise

Laster inn...
Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00