DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Brannsikre gasskap

(28 artikkel)

DENIOS produserer brannklassifiserte skap for gass, gasol og brannfarlige stoffer for både innendørs og utendørs bruk. Brenngass har svært høy temperatur, og for å oppnå et godt beskyttelsesnivå stilles det ekstra høye krav til skapene. DENIOS skap er sertifisert i henhold til EN 14.470-2 og garanterer å holde temperaturer under de tillatte verdiene. Velg mellom 30 minutter og 90 minutter brannlast.

Filter
  • -
Sortierung
28 fra 28 viste produkter
Leter du etter en større oppbevaringsløsning?
Teknologi & Miljøcontainer

Vi har også løsninger for større behov. Finn mer informasjon under: Teknologi- og miljøcontainer

Hvordan skal gassflasker lagres?

Gassflasker må beskyttes mot overdreven oppvarming, som ellers kan forårsake gasslekkasje og føre til at gassflaskene eksploderer. Derfor er lovlig og riktig lagring ekstremt viktig. DENIOS-produkter for lagring av gassflasker oppfyller pålitelig alle grunnleggende krav.

Gasslagring i arbeidsrom

Hvis du vil lagre gassflasker i arbeidslokaler, må du ta spesielle forholdsregler angående brannbeskyttelse. DENIOS gassskap, for brannsikker lagring av gassflasker på kontorer, tilbyr sertifisert sikkerhet. De er sertifisert i henhold til EN 14.470-2 og garanterer å opprettholde temperaturer under tillatte verdier. Dette sikrer optimal brannbeskyttelse og maksimal sikkerhet for gassflasker.

Avhengig av modell og behov, kan gassskapet utstyres med tilbehør som en avtrekksluftforbindelse (NW75) på toppen av skapet, monteringsskinner, beslag og en rullende rampe for et enkelt og trygt arbeidsmiljø. Hjelpemidler for å kompensere for ujevne gulv, skinner og hyller er tilgjengelig som et alternativ.

DENIOs skap for gasslagring følger SÄIFS 1998:7 (Blåseinspektionens regelverk for oppbevaring av brannfarlige gasser i offentlige lokaler – skoler, restauranter mv.) Hos DENIOS finner du riktig skap for dine spesifikke behov.

SS-EN 14470-2 Skap for brannfarlig gass

For å oppnå sikker lagring av gass, propan og brannfarlige stoffer ble utendørs lagring tidligere anbefalt. Ofte er dette ikke mulig, da det medfører økte kostnader og merarbeid. Den nyeste SS-EN-standarden muliggjør sikker og jevn håndtering av gassflasker innendørs, for eksempel i laboratorier, skoler og bedrifter.

For å bli godkjent i henhold til SS-EN 14470-2, kreves det at hver type og størrelse på gassskapet må gjennomgå en brannkammertest ved et akkreditert testinstitutt. Under brannkammertesten kontrolleres det at:

  • Temperaturen i gassskapet overstiger ikke 50 K på noe tidspunkt i løpet av testens 90 minutter med temperaturer over 1000 °C i brannkammeret.

  • Under testen må gassskapet plasseres med bakveggen minst 100 mm fra veggen i testkammeret.

  • Hele gassskapet (sider, dører, tak og bakvegg) må utsettes for samme oppvarming under testen.

  • Den negative effekten av brannen på skapets dimensjoner er begrenset til følgende informasjon, forutsatt at bare en dimensjon har endret seg. Dersom gassskapet har større endringer enn dimensjonene angitt nedenfor eller endringer i to dimensjoner, godkjennes det ikke i henhold til SS-EN 14470-2.

  • Høyde maks 100 mm

  • Bredde maks 100 mm

  • Dybde maks 150 mm

  • Gassskapet må oppfylle kravene til teknisk ventilasjon. Spesielt brannfarlige og giftige gasser krever luftutveksling på opptil 120 ganger i timen

  • Gassskapet må leveres med tredjepartssertifisering, såkalt samsvarserklæring

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00