• Produktsortiment på over 7.000 produkter

 • Frakt på forespørsel

 • Spesialtilpassede løsninger på mål

 • Gratis rådgivning

Tankanlegg/beholdere


Rett beholder for enhver bruk

Tanking, lagring, avhending, transport. I moderne industri finnes det en egnet beholder for alt, fra drivstofftanker til avfallstanker. Som en erfaren aktør, har DENIOS utviklet et omfattende og behovsbasert utvalg av beholderløsninger. Beholdere for farlige stoffer, ASF- og ASP-beholdere eller oljesamlere. Tilting og stabling av beholderne viser også deres mobilitet og allsidighet. Multifunksjonelle beholdere lever opp til navnet, fordi de gir deg muligheten til å lagre et bredt spekter av stoffer innen mange forskjellige bruksområder. Dette gjelder også for DENIOS lagrings- og transportbeholdere. Inn under denne kategorien går også tankanlegg. Disse muliggjør hurtig og effektiv fylling av drivstoff på anleggsplassen.


Tankanlegg

Mobile og stasjonære tankstasjoner, lager- og destrueringstanker - hos DENIOS finner du et stort utvalg av produkter til tanking, lagring og destruering. 

Transport og oppbevaring av farlige stoffer er en av DENIOS' kjernekompetanser. En selvstendig forsyning av kjøretøyer med drivstoff er for mange virksomheter en stor fordel. Med stasjonære tankanlegg tilbyr DENIOS praktiske produkter til opptanking av diesel eller bensin. Med en kapasitet på opp til 10.000 liter kan det også handles drivstoff i store mengder. Det kreves stor oppmerksomhet for miljøbeskyttelse på dette området, så her kan DENIOS anbefale gulvelementer, slik at hele området fra tanken til kjøretøyet er fullstendig sikret. 

Dine fordeler:

 • Stor fleksibilitet i hverdagen
 • Mobil eller stasjonær
 • For drivstoff, kjemikalier eller som destrueringstank

Mobile tankstasjoner av galvanisert stål eller kunststoff brukes ofte av byggebransjen og innen landbruk. Tankstasjonen kan enkelt, ukomplisert og hurtig transporteres med gaffeltruck eller kran til arbeidsstedet. Dermed sikres en kontinuerlig arbeidsprosess, da man alltid har drivstoff i nærheten. DENIOS tilbyr tankstasjoner til mange formål:

 • Tankanlegg til bensin, diesel og kjemikalier
 • Mobile tankanlegg
 • Stasjonære tankanlegg

Ut over dette har DENIOS et stort sortiment av innsamlingsbeholdere til bortskaffelse av avfall. 

 • Oppsamlingskar til brukt olje
 • Lagertanker
 • ASF- og ASP-beholdere