DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Oppbevaring for batteri

(26 artikkel)

Med en brannbestandighet på 90 minutter er litium-ion-skap det beste alternativet for sikker oppbevaring av batterier. Batteriskapene våre leveres med hyller og er klare for tilkobling til strømnettet. På denne måten kan du både lagre og lade litium-ion-batteriene dine på samme tid.

Filter
 • -
Sortierung
26 fra 26 viste produkter

Lithium-Ion-skap

Den nye Generasjonen Litium-Ion-Skap

Selv om du bare har et lite antall Litiumbatterier, trenger du gode løsninger for sikker opp-bevaring og lading. Vi har derfor utviklet en ny generasjon av brannsikre skap – med 90-minutters brannbestandighet både fra inn- og utsiden. I tillegg til å være brannbestandige fra begge sider er skapene spesielt utviklet for lagring og lading av litium-ion-batterier. Avhengig av hvil-ken modell du velger, har litium-ion-skapene en avansert overvåkingsteknologi som gjør det mulig å overvåke batterier under lading.

Litium-Ion-Skap med Grundig testet Brannsikkerhet

Dersom det oppstår brann i en bygning der det lagres litium-ion-batterier i et batteriskap fra DENIOS, har brannvesenet minst 90 minutter på seg til å evakuere personer og unngå at brannen utvikler seg ved at litium-ion-batteriene i det lukkede skapet antennes og eksploderer. Bat-teriskapene er klassifisert som type 90 i henhold til NS-EN 14470-1, og er utstyrt med en brannhemmende utside.

Dersom det oppstår brann inne i et litium-ion-skap fra DENIOS på grunn av defekte litium-ion-batterier, har det lukkede skapet en brannbestandighet (inn- og utvendig) på 90 minutter. Dette har vi oppnådd gjennom kontinuerlige forbedringer, og brannbeskyttelsen er testet i henhold til NS-EN 1363-1. SafeStore-Pro- og SmartStore-modellene er i tillegg utstyrt med et avansert sikkerhetssystem basert på brannhemmende aerosol, som ved uhell gir ekstra tid til å iverksette sikkerhetstiltak.

Litium-Ion-Skapet Safestore: en solid LagerinslØsning

Vi har utviklet et effektivt system der vi har lagt vekt på det spesielle farepotensialet ved lagring av litium-batterier. Systemet er basert på den testede teknologien til våre brannsikre skap for lagring av farlige stoffer. SafeStore har en brannhemmende inn- og utside som oppfyller de strenge kravene fra blant annet forsikringsselskaper om lovlig oppbevaring av litium-batterier.

Skapet kommer i to størrelser med tre til seks hyller og har kapasitet for både et større og mindre antall batterier med middels ytelse. De regulerbare gitterhyllene har stor bæreevne (opptil 180 kg) og gir god fleksibilitet. Et testet, væsketett bunnkar (pulverlakkert stålblikk) samler opp eventuelle lekkasjer ved batteribranner.

Grunnutstyr | i likhet med alle våre litium-ion-skap leveres SafeStore med solid Grunnutstyr:
 • 90-minutters brannbestandighet fra inn- og utsiden (Type 90 / typetestet i henhold til NS-EN 14470-1)

 • stabile, ripefaste vegger på utsiden

 • dører med sylinderlås (profilsylinder, kan inngå i et låsesystem)

 • integrert låseindikator (rød/grønn)

 • integrert transportsokkel med valgfri sokkelkant

 • bunnkar

Litium-Ion-Skapet SafeStore-Pro: Overvåket Lagering

VdS (en anerkjent institusjon innen bedriftssikkerhet) anbefaler at batterier med middels styrke oppbevares i overvåkede lagringsområder med en brannalarm som er koblet til en bemannet sentral. SafeStore-Pro gir deg mer sikkerhet. Batteriskapet har avansert overvåkingsteknologi og et 3-trinns varslings-/brannslukkingssystem. I tillegg er skapet brannsikret både inn- og utven-dig.

Alarmsystemet er koblet til et bemannet bygningsstyringssystem ved hjelp av potensialfrie kontakter. På den måten får faglært personell alarmvarsel ved første tegn til brann (tempera-turstigning eller røykutvikling) og kan raskt sette i gang nødvendige tiltak. Et aerosolbasert brannslukkingssystem løses ut automatisk hvis innetemperaturen overskrider 70 °C, noe som gir ekstra tid.

Grunnutstyr | i likhet med alle våre litium-ion-skap leveres SafeStore-Pro med solid Grunnutstyr:
 • 90-minutters brannbestandighet fra inn- og utsiden (Type 90 / typetestet i henhold til NS-EN 14470-1)

 • stabile, ripefaste vegger på utsiden

 • dører med sylinderlås (profilsylinder, kan inngå i et låsesystem)

 • integrert låseindikator (rød/grønn)

 • integrert transportsokkel med valgfri sokkelkant

 • bunnkar

spesialutstyr | SafeStore-Pro er i tillegg utstyr med FØlgende sikkerhetsfunksjoner:
 • elektronisk styring inkl. potensialfri alarmkontakt til bygningsstyringssystemet

 • ekstra brannslukkingssystem (aerosolbasert)

 • funksjonsvisning (grønn LED)

 • 2-trinns alarmlampe (rød LED)

 • røykvarsler

 • temperatursensor

Litium-Ion-Skapet SmartStore: Trygg Lading

Brannfaren øker dersom litium-batterier lades uten tilsyn eller utenfor arbeidstid.

Varmeutviklingen ved lading kan utgjøre en farekilde, og dette kan gi farlig termisk belastning. Vi har utviklet SmartStore-modellen spesielt for lading av litium-batterier, og ingeniørene våre har fokusert på den økte brannrisikoen ved lading.

I tillegg til brannsikring på begge sider, brannslukkingssystemer og sensorer har SmartStore teknisk utlufting for å unngå overoppheting inne i skapet. For enkel lading har vi installert ladestasjoner på hvert hylleplan. Røyk- og temperatursensorer overvåker kontinuerlig batteriskapets tilstand. Dersom temperaturen stiger eller det oppstår røykutvikling inne i skapet, utløses et 3-trinns varslings-/brannslukkingssystem

Grunnutstyr | i likhet med alle våre litium-ion-skap leveres SmartStore med solid Grunnutstyr:
 • 90-minutters brannbestandighet fra inn- og utsiden (Type 90 / typetestet i henhold til NS-EN 14470-1)

 • stabile, ripefaste vegger på utsiden

 • dører med sylinderlås (profilsylinder, kan inngå i et låsesystem)

 • integrert låseindikator (rød/grønn)

 • integrert transportsokkel med valgfri sokkelkant

 • bunnkar

spesialutstyr | SmartStore er i tillegg utstyr med FØlgende sikkerhetsfunksjoner:
 • elektronisk styring inkl. potensialfri alarmkontakt til bygningsstyringssystemet

 • ekstra brannslukkingssystem (aerosolbasert)

 • funksjonsvisning (grønn LED)

 • 2-trinns alarmlampe (rød LED)

 • røykvarsler

 • temperatursensor

3-Trinns Varsling-OG Brannslukkingssystem i Litium-Ion-Skapene

SafeStore-Pro og SmartStore-modellene er utstyrt med et ekstra brannslukkingssystem samt effektive sensorer i et 3-trinns system som sørger for at avvik oppdages i tide.

Kunnskap om skap til litiumbatterier

Laster inn...
Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00