DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Avfallssortering

(550 artikkel)

Kildesortering og innsamling av avfall er noe alle bedrifter er opptatt av. Dette er en omfat-tende prosess som må gjennomføres på en hensiktsmessig måte. DENIOS har alle produkt-ene du trenger for å kunne oppfylle myndighetenes krav om miljøvennlig innsamling og sor-tering. Vi tilbyr sikre løsninger som overholder forskriftene for håndtering av farlige stoffer, resirkulerbare materialer og restavfall. Hos DENIOS finner du avfallssystemer til alle typer bedrifter

Filter
Sortierung
550 fra 550 viste produkter
Mobil avfallsbeholder, 120 l, gul
kr 1 440,00 ekskl. mva
Mobil avfallsbeholder, 240 l, gul
kr 2 350,00 ekskl. mva
Transportboks 1200 for lysrør
kr 1 510,00 ekskl. mva
Avfallsbeholder, 240 l, antracit
kr 2 290,00 ekskl. mva
Ditt pluss til kunnskap!
DENIOS nyhetsbrev
  • Eksperttips og interessante fakta.

  • Tilbud og kampanjer.

  • Regelmessige nye guider og brukervideoer.

Profesjonell avfallssortering med DENIOS

Innsamling og avhending

Alle virksomheter produserer avfall. I dag har vi større forståelse enn tidligere for farene som kan oppstå ved feil avfallshåndtering. Alt må sorteres, oppbevares og håndteres på rik-tig måte og i henhold til forskriftene og reglene som gjelder i hvert enkelt land. Kildesorte-ring og innsamling har derfor blitt en omfattende og viktig prosess som alle virksomheter må forholde seg til i den daglige driften. Det er lurt å ha de riktige verktøyene, og disse finner du hos DENIOS.

Mye av avfallet som produseres i dag, betraktes som resirkulerbart. Dermed er det en res-surs som kan føres tilbake til produksjonen og brukes om igjen. Det er viktig å ha det riktige utstyret for å kunne håndtere både farlige stoffer, resirkulerbare materialer og restavfall. For å oppfylle forskriftene som gjelder for riktig sortering trenger du beholdere, innsamlings-stasjoner, sorteringsbøtter og andre systemer. Det er også mange sikkerhetsaspekter å ta hensyn til. En viktig del av det å forebygge ulykker er for eksempel å ivareta sikkerheten rundt håndtering av antennelige eller brennbare stoffer og andre farlige stoffer. Det stilles høyere krav til hvilke beholdere disse stoffene oppbevares i før de eventuelt sendes til gjen-vinning. Kravene som stilles til innsamling av avfall og resirkulering og håndtering av farlige stoffer, vil variere avhengig av hvilken virksomhet det dreier seg om. Derfor er det viktig å finne et avfallssystem som passer til deg og din bedrift, og som tilbyr det du trenger for å overholde alle krav og forskrifter knyttet til avfallshåndtering. DENIOS har et bredt utvalg av løsninger for alle bruksområder og materialtyper, og produktene våre egner seg til både små og store virksomheter:

Hos oss finner du beholdere for oppsamling av resirkulerbart, brennbart og antennelig av-fall. Vi har også løsninger for andre farlige stoffer og væsker som må håndteres på en for-skriftsmessig måte. DENIOS tilbyr utstyr til oppsamlingsstasjoner, samt søppelbøtter, bøtter til forhåndssortering, sekker til store beholdere, antistatiske sekker, mobile beholdere i for-skjellige størrelser og papirkurver med håndtak. Vi kan også tilby spesialbeholdere for store gjenstander, selvslukkende papirkurver, søppelsekker av papir og modulbaserte systemer for gjenbruk av materialer. Andre produkter i vareutvalget vårt omfatter store beholdere i galvanisert stål og søppelsekker i polyetylen. Vi tilbyr transportbokser som egner seg til for eksempel lysrør, og beholdere for avfall som inneholder olje. Hos oss finner du i tillegg brannhemmende beholdere der man kan ta ut innsiden av beholderen, og selvslukkende askebegre som kan monteres på vegg. Stålbeholdere med lokk, stativ for søppelsekker, søp-pelspann av aluminium med hengsellokk og slukkehoder er også en del av det rikholdige produktutvalget hos DENIOS.

Kunnskap om temaet

Laster inn...
Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00