DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

SIKKER FORBINDELSE.
TILSTANDSOVERVÅKING FOR OPPBEVARING AV KJEMIKALIER.

Med den nye DENIOS connect får du full oversikt over tilstanden av lageret ditt - direkte på din digitale enhet. Vi optimerer våre løsninger for farlige medier hele tiden etter dine behov - og nå står DENIOS connect klar med den nyeste automatiseringsteknologien.

DENIOS connect overvåker med digitale, nettverksbaserte sensorer konstant statusen på din oppbevaring av kjemikalier - fra lekkasjer til temperaturer og ventilasjon. Hvis det oppstår en feil, sender DENIOS connect deg en alarm i sanntid - direkte per SMS eller e-post til din smartphone, ditt nettbrett eller til din stasjonære PC. På denne måten kan du reagere umiddelbart, spare verdifull tid og unngå kostnader.

DINE FORDELER MED DENIOS CONNECT.

RASK
REAKSJONSTID

Motta oppdateringer i sanntid via e-post og/eller SMS til smartphone, nettbrett eller stasjonær PC.

KONFIGURERBAR HÅNDTERING
AV NØDSITUASJONER

Motta bruksanvisning som gjør det mulig for deg å iverksette mer effektive tiltak umiddelbart.

FOREBYGGING
AV FEIL

Vær oppdatert med tidlige oppdagelser av risikoer som kan føre til funksjonsfeil eller svikt.

STØTTE FOR DINE
OPPGAVER SOM OPERATØR

Eksporter PDF-rapporter på enkelt vis og ha alltid den komplette dokumentasjonen klar til bruk.

OVERVÅKING AV
OPPTIL 16 PARAMETERE

Overvåk viktige parametere og konfigurer alarmene dine etter dine behov.

TILSTANDSOVERVÅKING MED DENIOS CONNECT.

Med DENIOS connect har du som operatør tilgang til alle viktige målte parametere på et øyeblikk, slik at du alltid er oppdatert om tilstanden av din oppbevaring. Du kan se alle parametere direkte i nettapplikasjonen - når som helst, hvor som helst og alltid med tall i sanntid. Utover det kan du enkelt konfigurere alarmer og meldinger via SMS og/eller e-post.

På denne måten kan du reagere på feil og skader umiddelbart og opprettholde driften på en sikker måte. Når du effektivt overvåker tilstanden til lageret, sikrer du også optimal forebygging av skader og raske reaksjonstider ved funksjonsfeil. Og så får du spesifikke bruksanvisninger for at håndtere nødsituasjoner på den mest effektive måten. Så kan du enkelt og effektivt oppfylle dine forpliktelser som operatør i henhold til loven.

Forelesning på nett
Forelesning DENIOS connec

Hvordan kan man bruke fordelene ved digitalisering til å øke sikkerheten ved lagring av brannfarlige og miljøfarlige stoffer? Delta på DENIOS webinaret og få informasjon om det nye digitale overvåkingssystemet DENIOS connect.

SLIK ØKER SENSORENE SIKKERHETEN DIN.

Med den nyeste sensorteknologien blir dine aktuelle driftsparametere registrert og behandlet, og deretter sammenligner systemet de målte verdiene med målverdiene dine. Dersom det er avvik, lekkasje eller brann, sendes det automatisk en alarm i sanntid via Narrowband IoT. Du kan motta dem som e-post eller SMS til din mobiltelefon, ditt nettbrett eller din stasjonære PC - uansett hvor du er. Alle sensorer og viktige opplysninger kan til enhver tid ses og konfigureres sentralt via nettapplikasjonen.

TEMPERATUROVERVÅKING

Temperatursensorer indikerer om innetemperaturen i ditt lager er for lav eller for høy for kjemikalien som er oppbevart eller bruksformålet. Hvis temperaturgrensene for et bestemt stoff overskrides eller ikke overholdes, kan det også ha negativ effekt på selve stoffet. Men takk til temperaturovervåkingen kan du f.eks. unngå nedbryting av kjemikalierna dine. Omgivelsestemperaturen av lageret registreres også - akkurat som klimaanlegget og oppvarmingen også overvåkes konstant. Dette forhindrer at fuktig luft og/eller etsende gasser fører til korrosjon.

LEKKASJEHÅNDTERING

Lekkasjer fra kjemikalier oppdages og rapporteres pålitelig av lekkasjedetektoren, før det oppstår større skader. Dette forhindrer f.eks. at den den lekkede væsken danner en eksplosiv atmosfære, når den kommer i kontakt med oksygen. I stedet for en permanent installert lekkasjesensor kan du også enkelt bruke SpillGuard® connect.

VEDLIKEHOLDSPÅMINNELSE

Du får automatisk beskjed 8 uker og 4 uker før det årlige vedlikeholdet skal utføres. På denne måten glemmer du aldri en deadline, men i stedet garanteres det systemets langsiktig funksjonalitet og du oppfyller dine forpliktelser som operatør.

GASSENSOR

Alt etter som gasskonsentrasjonen i lageret stiger noe eller betydelig, utløser DENIOS connect en alarm - lenge før den nedre eksplosjonsgrensen i det hele tatt er nådd. Foralarmen aktiveres f.eks. ved 10 % av konsentrasjonsmengden av den nedre eksplosjonsgrensen. Samtidig kan hovedalarmen f.eks. utløses ved 20 % av konsentrasjonsmengden til den nedre eksplosjonsgrensen.

VENTILASJONSOVERVÅKING

I våre brannsikre lager overvåker luftstrømsmonitorer den tekniske ventilasjonen. På denne måten forhindrer du, at det oppstår en eksplosiv atmosfære, samtidig som den definerte luftskiftehastigheten opprettholdes.

DØRSTYRING

Et konfigurerbart tidsintervall for maksimal åpningstid av lagerromsdøren sikrer at temperaturen holder seg konstant og at klimaanlegget kan fungere effektivt. Dette sikrer at optimal brandbeskyttelse gjenopprettes så raskt som mulig, og at ytre temperaturpåvirkninger holdes på et minimum.

i

Alarm på stedet: Ikke bare vil du være utstyrt med den skybaserte nettapplikasjonen for å overvåke tilstanden av lageret ditt døgnet rundt.Via displayelementer på ditt lager for kjemikalier vil du også få beskjed på stedet så snart det oppstår en feilfunksjon. På denne måten får du en omfattende advarsel, uansett hvor du er. Alarmfunksjonen på stedet kan både utløses visuelt ved hjelp av varsellys og/eller akustisk ved hjelp av sirener.

OVERSIKT OVER ALLE SENSORER OG ALARMER

MELDING Sensor Klassifisering*
Brann Branndetektor Alarm (kritisk)
Gass-foralarm (10 % UE) Gassensor Varsel
Gass-hovedalarm (20 % UE) Gassensor Alarm (kritisk)
Feilmelding gassensor Gassensor Varsel
Lekkasje Lekkasjesensor / SpillGuard® connect Alarm (kritisk)
Temperaturen er for høy Temperatursensorer Varsel
Temperaturen er for lav Temperatursensorer Varsel
Feilmelding teknisk ventilasjon 1 Teknisk ventilasjon 1 Varsel
Feilmelding teknisk ventilasjon 2 Teknisk ventilasjon 2 Varsel
Melding om feil i klimaanlegget Klimaanlegg Varsel
Feilmelding oppvarming Oppvarming Varsel
Tidsbegrensning for døråpning - kan konfigureres i minutter (f.eks. 10 min) Dørkontaktbryter Varsel
Tidsvindu for døråpning - kan konfigureres som tidsintervall (f.eks. kl. 22.00 - 6.00) Dørkontaktbryter Varsel
Heartbeat (online / offline) Datalogger/ skybaserte nettapplikasjon Varsel
Vedlikehold om 8 uker Beregnet, 12 måneder fra idriftsettelse Info
Vedlikehold om 4 uker Beregnet, 12 måneder fra idriftsettelse Info

*Alarmer kan sendes som SMS og/eller e-post. Ved advarsler og informasjon kan du få beskjed via e-post.

FÅ SATT OPP DENIOS CONNECT FOR DIN KJEMIKALIEOPPBEVARING- VI TAR OSS AV DET.

Som produsent og utvikler kjenner vi de spesielle teknologiske og juridiske kravene til lager for kjemikalier helt ned til minste detalj. Enten det dreier seg om automatiseringsteknikk eller industriell måleteknikk, så står vi til rådighet med vår kunnskap og gir deg råd om dine individuelle muligheter med tilstandskontroll fra DENIOS connect. Vårt serviceteam sørger selvfølgelig også for en optimal installasjon av det nye systemet.

Ring oss på 22 24 85 00 og hør mer: man - tor: 8:00 - 16:30 | fre 8:00 - 15:00

Eller du kan bare fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

Forelesning på nett
Forelesning DENIOS connec

Hvordan kan man bruke fordelene ved digitalisering til å øke sikkerheten ved lagring av brannfarlige og miljøfarlige stoffer? Delta på DENIOS webinaret og få informasjon om det nye digitale overvåkingssystemet DENIOS connect.

KANSKJE DU OGSÅ KAN VÆRE INTERESSERT I ...

DENIOS CONNECT WEB-APP

Her får du den perfekte oversikten over alle dine installerte enheter og signaldetektorer, og så kan du enkelt utføre konfigurasjoner online.

Utforsk

DENIOS CONNECT TEKNOLOGI

For dataføringen brukes NarrowBand IoT, en sikker og effektiv mobilnetteknologi for applikasjoner som DENIOS connect.

Utforsk

SpillGuard® connect

Det innovative systemet sender deg umiddelbart en alarm, når det oppdager en lekkasje i oppsamlingskaret ditt.

Utforsk
Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00