Kombiskap for farlige stoffer


Sort by
1 til 31 fra 31
Show
per page

kombiskap for lagring av farlige stoffer

Kombiskap for farlige stoffer

I mange tilfeller er det lurt å skaffe seg et skap spesifikt tilpasset det stoffet du ønsker å lagre. I noen tilfeller ønsker man derimot å lagre flere ulike stoffer i samme skap. Dette gir både økt fleksibilitet og oppbevaringen tar mindre plass. Løsningen på dette er våre kombiskap. Disse skapene har en integrert enhet for oppbevaring av brennbare væsker. Dette muliggjør lagring av ikke-brennbare og brennbare stoffer i et og samme skap.