DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Unngå eksplosjoner effektivt: din guide til Ex-beskyttelse

Eksplosjonsvern kommer raskt på dagsorden i mange bransjer. For med mange av væskene og stoffene som brukes daglig, følger det en potensiell risiko for eksplosjoner. Det er for eksempel brennbare væsker som maling og løsemidler samt deres damper, men også brennbart støv. Uansett om det gjelder transport, oppbevaring eller noe helt annet: Det må implementeres de rette tiltakene for å beskytte medarbeidere og anlegg.

 

Her nede får du vite alt du trenger for å komme i gang med eksplosjonsbeskyttelse.

Ex-pert intervju om Ex-beskyttelse

Hva er de typiske feilene når det gjelder eksplosjonsbeskyttelse? Hvilke retningslinjer og operatørforpliktelser må vurderes? Og hva må du tenke på når du deler bedriften din inn i Ex-soner? Bastian Bröhenhorst er DENIOS sin ekspert i eksplosjonsvern. Han svarer på disse og andre ofte stilte spørsmål.

Bastian, hvor ligger usikkerhetene når det gjelder Ex-beskyttelse?

En viktig del av eksplosjonsvern er å fjerne folks frykt. I motsetning til små hverdagsriper, er de potensielle konsekvensene av eksplosjoner katastrofale og kan føre til døden. Derfor er folks frykt ofte så stor at de ikke aktivt forholder seg til emnet – og dette resulterer i høy risiko. Heldigvis er det nok retningslinjer, assistanse og eksperter til å veilede deg trygt gjennom dette problemet.

Hvordan oppstår en eksplosjon?

En eksplosjon oppstår når følgende tre ting er til stede: oksygen, et brennstoff og en tennkilde. Hvis det oppstår en gnist, og en blanding av oksygen og brennbart materiale (gasser eller støv) møtes, oppstår det en eksplosjon. Blandingsforholdet mellom oksygen og brennbart materiale er meget viktig. Hvis det for eksempel er for mye oksygen og for lite av det brennbare materiale, vil det ikke oppstå noe eksplosjon, da konsentrasjonen av det brennbare materiale er for lav og omvendt. Det er beskrevet som nedre og øvre eksplosjonsgrense og kan brukes til å forhindre eksplosjoner.

 

Forskjellige kriterier må oppfylles for at støv kan bli eksplosivt. Støv og luft må f.eks. blandes i et bestemt forhold. Og her er det eksplosjonsgrensene som bestemmer når en konsentrasjon blir eksplosiv. I motsetning til gasser og damper er det ingen øvre eksplosjonsgrense for støv.

For å unngå en støveksplosjon må du også sørge for at det ikke er en effektiv tennkilde. I mange produksjonsanlegg kommer den største faren fra gnister, elektrostatiske ladninger, varme overflater og flammer. For å forårsake en antennelse må en tennkilde frigjøre nok energi til at forbrenningen kan forplante seg.

Hvilke retningslinjer bør du ta hensyn til når det gjelder eksplosjonsbeskyttelse?

La oss starte med vår vinkel – dvs. produsentens og distributørens: Et viktig grunnlag her er ATEX-direktivet 2014/34/EU. Det spesifiserer hvordan produkter skal designes og utvikles slik at de kan brukes i Ex-områder. ATEX-emnet er dypt forankret i våre prosesser, spesielt innen utviklingsområdet. Det betyr at vi tenker på det i utviklingen fra de første utkastene – eller enda tidligere i prosessen. Her benytter vi oss blant annet av maler og systematiske sjekklister for å teste, om produktene har tennkilder.

 

For kunden er operatøren ansvarlig for å fylle ut et eksplosjonsbeskyttelsesdokument i henhold til ATEX-direktivet 199/92/EG. Det betyr blant annet at han skal sjekke hvor produktet brukes, hva som kan skje når det brukes, hvem som er i området, og hvor utdannet personene i området er. Operatøren som oppretter eksplosjonsbeskyttelsesdokumentet, foretar en risikovurdering og lager et beskyttelseskonsept basert på dette. Dette skal også fremgå av dokumentet.

Hvilke tiltak kan du innføre som eksplosjonsbeskyttelse?

Der er tre trinn å følge. Det første trinnet er å sørge for at det ikke er noen eksplosiv atmosfære. Dette gjør du ved å påvirke blandingsforholdet mellom oksygen og brennstoff, slik at det ikke kan oppstå en eksplosjon. Dette er imidlertid også ofte det vanskeligste trinnet, da du oppbevarer brennbare materialer, fordi du skal bruke dem. Her kan du likevel påvirke blandingsforholdet ved å tilsette mer oksygen – f.eks. med ventilasjon.

 

Det andre trinnet er å forhindre at en tennkilde blir effektiv. Hvis de første to trinnene ikke kan utføres, er det tredje trinnet å holde eksplosjonen på et sikkert nivå ved å begrense den. Det kan bl.a. gjøres med trykkavlastning.

Hva trenger du å vite om inndelingen av Ex-soner?

Der finnes tre Ex-soner: Sone 0, 1 og 2. Soneinndelingen må gjøres, da ikke alle produkter er designet for den høyeste Ex-sonen. Mange tror at produkter kun kan brukes i Ex-områder, hvis de har etikett. Sånn er det ikke. Det er kun produktene som omfattes av ATEX-direktivet, som er merket. Hvis produktet ikke har en tennkilde, kan det enkelt brukes i Ex-områder og trenger ikke merkes. Bare hvis det har en potensielt aktiv tennkilde, men er designet for Ex-området, skal det merkes for å vise hvilken sone det kan brukes i.

Hva bør du overveie når du kjøper produkter til Ex-områder?

Emnet merking er svært viktig i denne sammenhengen. For det er tre Ex-soner, og produktene er ikke alltid designet for den høyeste av sonene. Det er også en vanlig oppfatning at produktene kun kan brukes i Ex-områder, hvis de har en merking. Men det er ikke tilfelle. For ikke alle produkter skal merkes - kun produkter omfattet av ATEX-direktivet. Det gjelder bl.a. hvis produktene har en potensiell tennkilde som kan bli effektiv. Ellers behøver ikke produktet merkes.

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00

Relaterede artikler

Laster inn...
i

Den tekniske informasjonen på denne siden er satt sammen nøye og etter beste kunnskap og overbevisning. Likevel kan DENIOS ikke påta seg noen form for garanti eller ansvar, enten kontraktmessig, skadevoldende eller på annen måte, for aktualitet, fullstendighet og korrekthet, verken overfor leseren eller overfor tredjeparter. Bruken av informasjonen og innholdet til dine egne eller tredjepartsformål er derfor på eget ansvar. I alle fall, følg lokalt og gjeldende lovverk.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00