DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Litium-batterier: Ta kontroll over farene!

Litium-ion-batterier er en relativt ny teknologi. Siden introduksjonen på begynnelsen av 1990-tallet, har de imidlertid dominert markedet for energilagring, og gradvis erstattet gamle teknologier. I dag er litiumbatterier uunnværlige for hverdagen vår - og med god grunn: De har høy energitetthet, er svært effektive og er derfor interessante for en rekke bruksområder. Ikke bare smarttelefoner og nettbrett får energien sin fra litiumceller, de spiller også en viktig rolle på området elektromobilitet, som bl.a. elektriske biler. Lithium energilagringssystemer scorer her høyt, spesielt grunnet deres høye energitetthet med lav vekt og hurtigladingsteknologi.

Myntens bakside: Med jevne mellomrom hører man om farlige hendelser i forbindelse med litium-ion-batterier. I 2017 lagde en brann i parkeringshuset i Hannover overskrifter - det var forårsaket av batteriet til en e-sykkel. I 2018 døde en mann fra Hamburg i en eksplosjon i en batterilader. Det er ingen tvil om det: eksplosjoner og branner av litium-ion-batterier kan ha ødeleggende konsekvenser, forårsake dyre følgeskader og kan i verste fall koste menneskeliv. Derfor oppstår spørsmålet om hvordan man skal håndtere og lagre dem så trygt som mulig.

Sikker lagring og lasting av litium-ion-batterier

Skap for lagring av litium-batterier

Et effektivt sikkerhetskonsept for lagring og lading må også vurderes for mindre mengder litiumbatterier med lav til middels kraft. Av den grunn har vi utviklet en ny generasjon sikkerhetsskap - med 90 minutter brannbestandighet innenifra og utenifra. I tillegg til brannsikring på begge sider, har vi utstyrt litium-ion skapene med utstyrskomponenter som er spesielt designet for lagring og lading av litiumbatterier. Avhengig av modell har litium-ion-skapene et ekstra sikkerhetssystem for brannundertrykkelse samt overvåkingsteknologi av høy kvalitet som gjør det mulig å bruke dem til overvåket lading av batterier og som et lager for ødelagte / defekte batterier.

Til litiumskapene

Oppbevaringsrom for litium-batterier

Den potensielle faren ved lagring av litiumbatterier fører med seg spesielle utfordringer for lagringssystemer. Her tilbyr vi sikkerhetsrom som er spesialdesignet for dette formålet. I tillegg til å garantere 90-minutters brannsikring fra innsiden og utsiden, kan systemene utstyres med en rekke sikkerhetsfunksjoner: Disse inkluderer trykkavlastningsområder i takområdet, teknisk ventilasjon, romovervåkingssystemer (for eksempel gassdeteksjon, temperaturovervåkning eller tidlig branndeteksjon), integrerte oppsamlingskar for optimal sikkerhet ved en eventuell ulykke samt integrerte slokkeanlegg. Hvis du vil teste litium-ion-batterier, designer vi det rette, trygge miljøet for deg. Testrom kan implementeres, for eksempel som et klimakammer,

Nettopp fordi det ikke er standardiserte forskrifter for lagring av litiumbatterier, og ettersom risikoen kan variere veldig avhengig av driften, bør et romsystem alltid tilpasses dine individuelle driftskrav. Derfor jobber vi sammen med deg for å utvikle et optimalt og skreddersydd konsept for ditt lagrings- eller testsystem.

Til litium-oppbevaringsrommene

Litium-batterier - en spesiell utfordring for lagringssystemer

Uavhengig av sikkerhetsteknologi bør du være spesielt forsiktig når du håndterer litium-ion-batterier - farlige branner oppstår igjen og igjen. Hvis litium-ion-batterier håndteres eller oppbevares feil, for eksempel, kan de utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Selv tekniske feil på fabrikken og produksjonsfeil kan oppstå. Problemet er, at når noe skjer, er konsekvensene ofte ødeleggende. Faren oppstår ved konstruksjonen av selve batteriet. Hvor materialer med høy energitetthet og svært brennbare elektrolytter samles, danner disse bokstavelig talt en brannfarlig blanding.

Lagring av litium-ion-batterier er en utfordring for mange selskaper. Farer relatert til lagring og håndtering av litium-ion-batterier må vurderes av den enkelte bedrift, om må være forsvarlig iht. bl.a. HMS-standarder. Det er derfor opp til selskapene selv å bestemme og iverksette passende tiltak. På grunn av det store antallet forskjellige batterityper er det for øyeblikket ikke mulig å komme med generelle uttalelser om passende beskyttelsestiltak og konsepter. En individuell saksvurdering er derfor nødvendig i alle tilfeller. Samarbeid med brannvesenene og myndigheter anbefales ved mer omfattende lagring. Som eksperter på lagring av farlige stoffer er vi selvfølgelig også glade for å hjelpe deg.

Transporter litium-batterier i henhold til forskrifter

Transportboksene for litium-batterier

Beholdere for sikker lagring og transport av litiumbatterier. Velegnet i bruk kombinert med vårt produkt Pyrobubbles, for effektiv brannbekjempelse.

Riktig emballasje for transport av litiumbatterier

Når et litium-ion-batteri brenner, er det en brann som er vanskelig å slukke. Forsøk på å slukke med inerte midler er stort sett mislykket, siden litium-ion-celler selv genererer oksygenet som kreves for å vedlikeholde brannen. Bare spesielle slukkepulver og granulater er egnet for å bekjempe brann i klasse D. I tilfelle av omfattende spredning kan de imidlertid være et utilstrekkelig tiltak.

Likevel kan det være lurt med forebyggende tiltak, som å holde slukkepulver eller granulat i tilstrekkelige mengder for å forhindre brann i kompakte energilagre, eller for å takle brann direkte dersom det oppstår. Et tiltak kan være å dekke brannen med produkter som Extover granulat, som fortrenger oksygen. Extover smelter som glass ved en viss temperatur. Granulatet fungerer ved at det tar opp mye varme i form av smelteenergi, og avkjøler dermed brannen og danner samtidig en barriere over brannen.

Test litiumbatterier beskyttet

Testrom for litium-batterier

Finn ut mer om tilbudet vårt for testing av litiumenergilagring. Vi tilbyr deg tilpassede romsystemer med mange individuelle utstyrsalternativer.

Vi designer ditt optimale testmiljø for litium-batterier

Som regel utføres allerede forskjellige sikkerhetstester av produsenten før litium-batterier markedsføres. For eksempel er transport av litiumenergilagringsenheter bare tillatt dersom et testsertifikat i henhold til FN 38.3 er tilgjengelig. For å få dette sertifikatet, må et antall testserier fullføres, der batteriene testes under forskjellige transportforhold.

Siden batteriene kan brukes utenfor belastningsgrensene i slike tester, er de underlagt spesielle sikkerhetsregler. Mange av kundene våre gjennomfører også sine egne tester, for eksempel for å verifisere sikkerheten til batteriene i forbindelse med produktene deres. For å gjøre dette anbefales bruk tekniske romsystemer fra DENIOS som et trygt testmiljø.

Innovasjoner for sikker håndtering av litium-batterier

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00

Lignende innlegg

Laster inn...
i

Den tekniske informasjonen på denne siden er satt sammen nøye og etter beste kunnskap og overbevisning. Likevel kan DENIOS ikke påta seg noen form for garanti eller ansvar, enten kontraktmessig, skadevoldende eller på annen måte, for aktualitet, fullstendighet og korrekthet, verken overfor leseren eller overfor tredjeparter. Bruken av informasjonen og innholdet til dine egne eller tredjepartsformål er derfor på eget ansvar. I alle fall, følg lokalt og gjeldende lovverk.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00