DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Gassflasker regler og krav

For oss i DENIOS er sikkerheten ekstremt viktig, ikke bare for personalet som bruker gassflasker, men også for redningstjenesten som er utsatt for stor risiko ved brann. Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet. Det betyr at arbeidsgiver må lage rutiner og regler for egen arbeidsplass, også for akutte situasjoner der gassflasker har vært utsatt for en slik påvirkning at de risikerer å bli sprengt. De som leier inn arbeidskraft likestilles med arbeidsgivere.

En enkelt håndteringsfeil av gassflasker kan være ødeleggende og det er derfor ekstremt viktig at sikkerheten følges ved håndtering av gassflasker.

Nedenfor har vi samlet informasjon slik at du får den kunnskapen du trenger for å oppfylle en sikker lagring og håndtering av gassflasker og i vår nettbutikk kan du bestille våre produkter.

Hvordan kan gassflasker oppbevares på en sikker måte?

Ved lagring av gassflasker er det forskjell på lagring innendørs og utendørs. Avhengig av lagringsstedet må spesielle sikkerhetsforskrifter følges. Gassflasker kan utgjøre en betydelig fare dersom de ikke oppbevares forsvarlig – for eksempel på grunn av ukontrollert gassavbrudd, som følge av skader på gassflaske, ventil og gassledning, som kan føre til betydelig risiko. Derfor må gassflasker generelt beskyttes mot fem ting: Sterk oppvarming, brann, korrosjon, mekanisk skade og uautorisert tilgang.

Gassflasker skal beskyttes mot kraftige temperaturforandringer

Gassflasker skal ikke utsettes for flammer

Gassflasker må oppbevares beskyttet mot korrosjon

Beskytt flaskene mot fysisk skade

Adgang forbudt for uvedkommende

Først og fremst bør du vurdere plasseringen av gassflaskelageret ditt. Gassflasker skal ikke bare oppbevares på et tilfeldig sted i bedriften. Det er ikke tillatt å oppbevare LPG-flasker i trapperom, trange passasjer eller innkjørsler, garasjer, arbeidsrom og rom under bakkenivå (følg spesielle forskrifter etter TRGS 510). Ferdsels- og rømningsveier må ikke forringes av lagrede gassflasker. Likeledes skal et gassflaskelager ikke være tilgjengelig for allmennheten. Uvedkommende skal forbys å gå inn i lageret. Lageret skal holdes låst og egnede forbudsskilt skal festes. Beskyttede områder skal beregnes og merkes i henhold til faren som oppstår ved typen gass som lagres (f.eks. EX). Om nødvendig skal også alt utstyr som brukes i verneområdet være eksplosjonssikkert.

En sikkerhetsavstand på mer enn fem meter skal holdes unna systemer og utstyr som kan utgjøre en risiko, for eksempel kraftig oppvarming. Viktig: Verneområdet må ikke strekke seg til tilstøtende eiendommer eller offentlige trafikkarealer. Groper, kanaler, gulvsluk og kjellere skal holdes utenfor verneområdet. Ved oppbevaring av brennbare gasser gjelder også følgende: Ingen antennelseskilder i verneområdet. Et brannslukningsapparat må også være tilgjengelig. I lagerrom for brennbare gasser skal minst én dør føre direkte til utsiden.

I følge TRGS 510 er det ingen restriksjoner på lagring av ulike typer gass utendørs. Det er imidlertid restriksjoner for samlagring i lokaler - spesielt dersom det oppbevares brannfarlige / brannfarlige, oksiderende / oksiderende og akutt giftige eller giftige gasser (se TRGS 510 punkt 7). Vær generelt oppmerksom på passende sikkerhetsavstander mellom de forskjellige gassflaskene i henhold til TRGS 510 og din risikovurdering.

For å forhindre mekaniske farer, bør trykkgassflasker oppbevares oppreist hvis mulig. Liggeoppbevaring er ikke tillatt for LPG-flasker. Gassflaskene skal uansett oppbevares på en slik måte at de er trygge (eller liggende dersom stående oppbevaring ikke er mulig) og sikret mot å rulle, velte og falle. Farer fra kjøretøy eller annet utstyr skal utelukkes. Her kan det for eksempel være til hjelp å feste et egnet kollisjonsvern. Sørg alltid for at ventilene til gassflaskene er sikret med beskyttelseshetter og, om nødvendig, låsemuttere. Ingen gassflasker kan etterfylles eller på annen måte repareres på lageret.

Oppbevaring av gassflasker utendørs

Generelt er lagring av gassflasker utendørs det beste alternativet - da det gir mulighet for riktig ventilasjon på en naturlig måte. Beskyttelsesavstand for tilstøtende anlegg som utgjør risiko for fare (f.eks. lager med brennbare stoffer) er minimum 5 m. En beskyttelsesvegg på 2 m brannisolert byggemateriale kan erstatte sikkerhetsavstanden.

Gassskap og gassbeholdere for utendørs installasjon gir optimale forhold for sikker og lovlig lagring av gassflasker. Velg mellom ulike design med ventilasjon eller ventiler i veggene for naturlig ventilasjon. Tak gir tilstrekkelig værbeskyttelse. Mange av gasskapene er også utstyrt med holdeanordninger eller sikkerhetskjeder som effektivt bidrar til å hindre at sylindrene velter. En annen fordel er at gassskapene og gassbeholderne vanligvis er låsbare og dermed oppfyller kravet, beskyttelse mot tyveri og uautorisert tilgang.

Gasskap for utendørs bruk

Her finner du kompakte gasskap for oppbevaring av inntil 24 gassflasker utendørs i henhold til forskriftene.

Kjøp gasskap

Gassbeholdere for utendørs bruk

Våre romslige gassbeholdere er tilpasset for oppbevaring av opptil 72 gassflasker utendørs.

Kjøp gassbeholder

Brannklassifisert gassbeholder for utendørs bruk

I vårt sortiment finner du også testede og sertifiserte oppbevaringsløsninger for brannsikker oppbevaring av inntil 48 gassflasker utendørs.

Kjøp en brannklassifisert gassbeholder

Oppbevaring av gassflasker innendørs

Å lagre gassflasker utendørs er ideelt fra mange synspunkter, men ikke alltid mulig. Men med hensyn til ytterligere beskyttelsestiltak er det også mulig å lagre gassflasker innendørs. I tillegg til tilstrekkelig ventilasjon, må følgende krav oppfylles:

  • Tak, skillevegger og yttervegger i lagerrom skal brannklassifiseres.

  • Lagerplassen skal være adskilt fra tilstøtende rom med selvlukkende brannklassifiserte dører.

  • Kun elektriske installasjoner og utstyr som er ex-klassifisert må brukes i lagerrom for brennbare gasser.

  • Gulvbelegget skal være laget av flammehemmende materiale.

  • Det skal holdes en minimumsavstand på 2 m mellom gassflasker som inneholder brennbare gasser og gassflasker som inneholder oksiderende gasser i lagerrommet.

  • Det skal ikke være hulrom, kanaler, gulvsluk eller åpninger for skorsteinsrengjøring i lagerplassen.

  • Avstanden mellom trykkgassflasker og radiatorer etc. skal være minst 0,50 m.

Viktig informasjon

Ta alltid hensyn til risikovurderingen ved oppbevaring av gassflasker! Tilsvarende sikkerhetstiltak bør alltid koordineres og iverksettes fra sak til sak. Husk også å regelmessig instruere dine ansatte om riktig gasshåndtering og deres sikkerhet.

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00
i

Den tekniske informasjonen på denne siden er satt sammen nøye og etter beste kunnskap og overbevisning. Likevel kan DENIOS ikke påta seg noen form for garanti eller ansvar, enten kontraktmessig, skadevoldende eller på annen måte, for aktualitet, fullstendighet og korrekthet, verken overfor leseren eller overfor tredjeparter. Bruken av informasjonen og innholdet til dine egne eller tredjepartsformål er derfor på eget ansvar. I alle fall, følg lokalt og gjeldende lovverk.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00