DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Nøddusjer - 10 spørsmål og 10 svar

Du kjenner sikkert den ubehagelige følelsen av å ha noe i øyet. Hvordan øyet umiddelbart begynner å produsere mer tårevæske for å skylle ut det fremmede stoffet. Men vår kropps  beskyttelsesmekanismer er begrenset. Og det er her nøddusjer og profesjonelle øyedusjer utgjør en stor forsjell i en nødsituasjon.

Men før du investerer i det viktige utstyret, bruk et øyeblikk på å lese våre FAQ om nøddusjer og øyedusjer. Vi svarer på de 10 spørsmålene som kunder stiller oss oftest før de kjøper en nøddusj, kroppsdusj og/eller øyedusj.

1. Hva er en nøddusj?

Nøddusjer og øyedusjer er essensielt utstyr for enhver arbeidsplass som bruker kjemikalier og farlige medier.

En nøddusj er designet for å dekontaminere kroppen og skal kunne levere vann med en diameter på minst 50,8 cm. Den diameteren sikrer at vannet kommer i kontakt med hele kroppen og ikke bare hodet.

En øyedusj er designet til at dekontaminere øyeområdet og skal kunne skylle begge øynene samtidig med et volum på minst 1,5 l/min i 15 minutter.

De første 10 til 15 sekunden etter at øynene har blitt utsatt for et farlig medium er altavgjørende. Det er bevist at det kan gi alvorlige skader om behandlingen utsettes med kun få sekunder. Med en nød- og øyedusj på arbeidsplassen vil medarbeiderne kunne skylle bort de farlige mediene på stedet.

Å ha installert nød- og øyedusjer har vist seg å kunne redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader betydelig.

2. Hva er kravene til nøddusjer?

Etter arbeidsmiljøloven (utdrag) § 38: Arbeidet skal planlegges, tilrettelegges og utføres på en slik måte at det er fullt forsvarlig med hensyn til sikkerhet og helse.

Anerkjente normer eller standarder som har sikkerhets- og helsemessig betydning, skal følges. § 42: Arbeidsplassen skal innrettes på en slik måte at den er fullt forsvarlig med hensyn til sikkerhet og helse.

3. Når er nøddusj nødvendig i henhold til risikovurderingen?

Du bør bruke en risikovurdering for å vurdere om du har behov for å installere nøddusj på arbeidsplassen din. Her må du vurdere om der er farlige medier på arbeidsplassen som utgjør en risiko for hud og øyne. Det gir deg muligheten til å vurdere om det vil kreve øyeblikkelig skylling ved nødstilfeller.

Når du skal installere nøddusjer, øyedusjer eller øyenskylleflasker, er det viktig at overveie hvor mange du trenger, hvilket design passer best for dine behov, og hvor de skal stå.

Sikkerhetsdatablad

Hvis det brukes farlige medier i din bedrift, er sikkerhetsdatablad en av de viktigste informasjonskildene for risikovurderingen. Et sikkerhetsdatablad er ikke en risikovurdering. Du bør i stedet bruke informasjonen i det som et hjelpemiddel til å utarbeide din egen risikovurdering.

Vurder aktiviteter og prosesser

Under aktiviteter kan det oppstå eller frigjøres farlige stoffer. Det dreier seg for eksempel om støv, gnister, metallspon eller tresplinter – men brannskader og skåldinger er også et problem og bør tas med i risikovurderingen.

Sikkerhedsdatablad

Hvis der bliver anvendt farlige medier i din virksomhed, er sikkerhedsdatablade en af de vigtigste informationskilder til din risikovurdering. Et sikkerhedsdatablad er ikke en risikovurdering. Du bør i stedet bruge informationen i det som en hjælp til at udarbejde din egen risikovurdering.

Overvej aktiviteter og processer

Der kan opstå eller blive frigivet farlige stoffer under aktiviteter. Det drejer sig for eksempel om støv, gnister, metalspåner eller træsplinter – men forbrændinger og skoldninger er også et problem og bør tages med i risikovurderingen.

4. Kan jeg bruke “vanlig” vann i stedet for en nøddusj?

Det anbefales ikke at bruke "vanlig" vann i stedet for nøddusj.

Ved en nødsituasjon er det viktigste å gjennomføre en umiddelbar, effektiv og tilstrekkelig skylling med riktig mengde vann. Kun spesialdesignede nøddusjer kan gi den optimale og effektive vannforsyningen ved hjelp av deres høye volum og tilsvarende høye strømningshastighet. I tillegg er de også utstyrt med mange viktige funksjoner som vanlige vaskemuligheter ikke tilbyr. For eksempel spesialformede øyekopper for å effektivt støtte øynene og holde dem åpne for at sikre optimal skylling av øyet.

Nøddusjer er også svært standardiserte. Minimumskravene reguleres av den europeiske standarden EN 15154. Denne standarden er delt i 6 seksjoner:

Seksjon 1: Kroppsdusjer med permanent vannforsyning i laboratorier

Seksjon 2: Øyedusjer med permanent vannforsyning

Seksjon 3: Kroppsdusjer uten permanent vannforsyning

Seksjon 4: Øyedusjer uten permanent vannforsyning

Seksjon 5: Kroppsdusjer med permanent vannforsyning for andre steder enn laboratorier

Seksjon 6: Kroppsdusjer med flere dusjhoder som er permanent koblet til vannforsyningen, for andre formål enn laboratoriebruk

Nøddusjer fra DENIOS oppfyller alle kravene i EN 15154.

5. Hvilken nøddusj passer for mine behov?

I vår DENIOS nettbutikk finner du et omfattende utvalg av produkter designet for å dispensere skyllevæske ved uhell.

Men hvilket produkt er det rette for deg? For at hjelpe deg med å svare på det spørsmålet har vi satt sammen en smart og oversiktelig guide.

6. Hva bør jeg vurdere når jeg installerer en nøddusj?

Plassering

En tommelfingerregel sier at medarbeidere skal være i stand til å nå nøddusjen innen 10 sekunder etter kontakt med et farlig medium.

Ved ekstremt farlige medier skal den tiden muligens reduseres (avhengig av din risikovurdering). Det er visse kjemikalier der det anbefales at skyllingen begynner innen 5 sekunder.

Tilgjengelighet

Med den korte tiden som det må ta å komme seg til nøddusjen, er det altavgjørende at ingenting blokkerer veien dit. Nøddusjen skal være tilgjengelig.

Gulvmerking er en god måte at sikre at tilgangen til nøddusjer og øyedusjer forblir uhindret og tilgjengelig.

Synlighet

Det er avgjørende at nøddusjer lett kan identifiseres og er synlige til enhver tid. For å sikre dette må området være tydelig merket med passende skilt:

”Nøddusjer”

”Øyedusjer”

7. Hva bør medarbeidere vite om nøddusjer?

Skadde personer får raskt panikk. Derfor er det viktig at medarbeiderne har fått informasjon om riktig måte å handle på ved en ulykke. Detaljerte instruksjoner for bruk av tilgjengelige nøddusjer og øyeduser bør være en obligatorisk del av ethvert treningsprogram.

Vår sjekkliste informerer deg om hvilke spørsmål dine medarbeidere bør kunne svare på:

Når bør jeg gå under nøddusjen?

Informer dine medarbeidere om mulige farer på arbeidsplassen og opplys dem om nødvendige førstehjelpstiltak. Alle medarbeidere skal være klar over hvilke situasjoner som krever øyeblikkelig skylling.

Hvor er bedriftens nøddusjer plassert?

Lange søketider er ikke et alternativ i en nødsituasjon! Medarbeidere må vite nøyaktig hvor nøddusjer og øyedusjer er plassert i tilfelle av en ulykke.

Hvordan bruker jeg nøddusjen?

Medarbeidere skal vite hvordan nøddusjen skal betjenes i nødstilfeller. Selv om nøddusjer er designet for å være så enkle å bruke som mulig, kan utløsermekanismen variere fra modell til modell. Vannet i en kroppsdusj frigjøres som regel ved hjelp av en trestang. Der finnes ulike alternativer for øyedusjer som for eksempel trykkplater eller ventilhåndtak. Øyeskylleflasker slipper ut en skyllevæske når du klemmer på flaskekroppen.

8. Hva skjer med avløpsvannet?

Riktig avhending av forurenset vann bør vurderes allerede ved installasjon av nytt utstyr. Drenering, frysetemperaturer og forurensende stoffer skal alle tas i betraktning på forhånd. Vi anbefaler at du konsultere din lokale myndighet, vannleverandør eller miljøagentur for ytterligere råd om korrekt avhending av avløpsvann.

9. Hvor ofte bør jeg vedlikeholde en nøddusj?

Både kroppsdusjer og øyedusjer anbefales å sjekkes av ekspert hvert kvartal. I tillegg skal brukeren gjennomføre en funksjonssjekk hver måned. Øyedusjer anbefales å sjekkes minst en gang i uken for å holde risikoen for forurensing på et minimum.

10. Hvordan tester jeg funksjonaliteten til en nøddusj?

En regelmessig sjekk av nøddusjen din er nødvendig for å sikre at den fungerer i nødstilfeller. Regelmessige aktiveringer vil også bidra til å sikre at ventilen forblir effektiv. Hyppige vannskift forhindrer også forurensning av vannrøret.

Under kontrollen vurderes volumet på vannstrømmen, vannfordelingen fra dusjhodet og kvaliteten av vannet. For beste resultater samtidig med at kontrollen er så enkel som mulig, anbefaler vi en testvogn for funksjonskontroll av nøddusjer.

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00

Vil du vite mer om lignende emner?

Laster inn...
i

Den tekniske informasjonen på denne siden er satt sammen nøye og etter beste kunnskap og overbevisning. Likevel kan DENIOS ikke påta seg noen form for garanti eller ansvar, enten kontraktmessig, skadevoldende eller på annen måte, for aktualitet, fullstendighet og korrekthet, verken overfor leseren eller overfor tredjeparter. Bruken av informasjonen og innholdet til dine egne eller tredjepartsformål er derfor på eget ansvar. I alle fall, følg lokalt og gjeldende lovverk.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00