DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

IBC container - 15 spørsmål og svar

IBC-beholdere er en av de mest brukte emballasjene innen bl.a industrien. Og med utbredt bruk kommer et hav av spørsmål. Derfor svarer våre IBC-eksperter nå på de 15 oftest stilte spørsmålene om IBC:er i vår store IBC-guide.

Verdt å vite om IBC-beholdere

Hva er en IBC?

IBC er forkortelse for Intermediate Bulk Container og refererer til store tankcontainere som brukes til lagring og transport av væsker. IBC-beholdere er blant de mest brukte emballasjene i bransjen fordi de har mange fordeler sammenlignet med andre beholdere. De bruker f.eks. plass ekstremt godt: I en IBC-beholder kan du lagre et større volum på samme plass enn f.eks. i trommer.

Vanlige IBC-beholdere består av en kubisk tank innkapslet i et nettingbur eller rørformet ramme for å gi beskyttelse. Under bunnen ligger en fast pall, som gjør det enkelt å håndtere IBC med palleløfter eller gaffeltruck.

Hvor store er IBC containere?

IBC-beholdere er tilgjengelige i ulike standardiserte størrelser og dimensjoner. De vanligste IBC-størrelsene har en kapasitet på 600, 800 eller 1000 liter. Volumet påvirker i sin tur dimensjonene til IBC. Her er noen eksempler:

Volum (l) Utvendig lengde (mm) Utvendig bredde (mm) Utvendig høyde (mm)
600 / 640 1200 800 1000
800 / 820 1200 1000 1000
1000 1200 1000 1160

Hva veier en IBC?

Vekten til en tom IBC avhenger av mange faktorer. I tillegg til størrelsen eller kapasiteten spiller også materialet som IBC-beholderen og tilhørende pall er laget av en rolle. For eksempel veier en IBC med en 1000-liters plasttank, en gitterramme av stålrør og en plastpall ca. 50 kg, mens en IBC helt i rustfritt stål kan veie 160 kg, som er mer enn tre ganger så mye. Du finner alltid en vektspesifikasjon for IBC-ene i DENIOS-nettbutikken under tekniske data.

Hva kan oppbevares i en IBC?

De klassiske IBC beholderne brukes til lagring og transport av flytende stoffer (alt fra vann til farlige stoffer). I prinsippet kan stoffer (som ikke tilhører farlig gods) som pulver, granulat og bulkgods også transporteres i IBC – men spesielle silocontainere er vanligvis bedre egnet til dette. Imidlertid tilbys de også ofte under navnet IBC container.

Kan IBC brukes til farlige stoffer?

En IBC er i prinsippet meget godt egnet for transport av farlige væsker og - med forbehold om overholdelse av andre lover og forskrifter - også for lagring av disse. Imidlertid er ikke alle IBC-er automatisk egnet for alle farlige stoffer. Det er viktig å velge en IBC laget av et materiale som er motstandsdyktig mot og egnet for det aktuelle stoffet. Transport av farlig gods på offentlig vei, indre vannveier og på jernbane er kun tillatt i IBC-containere med FN-godkjenning.

Slik velger du den optimale IBC-beholderen

Hvilke IBC:er finnes og hvor kan jeg kjøpe dem?

Du kan bestille IBC beholdere enkelt og greit i DENIOS sin nettbutikk. Vi tilbyr et omfattende utvalg for et bredt spekter av applikasjoner og bruksområder. Våre IBCer er tilgjengelige med påfyllingsåpninger dn (nominell diameter) på 150, 225 og 400. For utløpet finnes varianter med dn 50 (2") og dn 80 (3").

Hvilken IBC-beholder er riktig for ditt bruk?

IBC:er er ekstremt allsidige og kan brukes til en rekke formål. Det finnes mange ulike modellvarianter som skiller seg fra hverandre når det gjelder egenskaper og utstyrsfunksjoner. De respektive driftskravene bestemmer valget av IBCens materiale, størrelse og pall.Viktig: Skal du frakte farlige stoffer på offentlig vei må du ha en IBC med FN-godkjenning for transport av farlig gods. Finn dem under IBC:er i nettbutikken.

Disse faktorene påvirker valget av IBCs materiale:

 • Motstand mot det aktuelle mediet og, om nødvendig, mategnethet
 • Krav til eksplosjonsbeskyttelse (f.eks. IBC i Ex-design med antistatisk ytre lag).
 • Brannbeskyttelseskrav (f.eks. IBC:er i rustfritt stål er brannsikre i 30 minutter - testet av BAM - Federal Institute for Materials Research and Testing)
 • Spesielle krav på grunn av mekaniske eller termiske belastninger (f.eks. spesielt robust IBC med stålplateforing)

Disse faktorene påvirker valget av IBC-størrelse:

 • Mengden av det aktuelle fyllmaterialet (nødvendig kapasitet)
 • Plassbehov/arealutnyttelse

Fordeler og ulemper med IBCer med trepaller

Fordel
Kostnadseffektiv
Ulemper
Mindre robust og holdbar
Ikke egnet for spesielle hygienekrav og farlige stoffer (fare for at materialet absorberer væsker).
Vanskelig å rengjøre

Fordeler og ulemper med IBCer med stålpaller

Fordel
Meget slitesterk og robust, både under mekaniske og termiske belastninger
Egnet for høye hygienestandarder (matindustri eller farlige stoffer)
Enkel og rask å rengjøre
Ulemper
Fare for korrosjon

Fordeler og ulemper med IBCer med plastpaller

Fordel
Høy holdbarhet
Egnet for høye hygienestandarder (matindustri eller farlige stoffer)
Enkel og rask å rengjøre
Ulemper
Litt dyrere (men varer lenge)

Fordeler og ulemper med IBCer med komposittpaller

Fordel
Kombinerer fordelene til begge materialene (tre og plast)
Plastmatter beskytter mot fuktighet og mulige soppangrep
Forlenget levetid
Ulemper
Høyere egenvekt

Håndtering og transport av IBC container

Hvor høyt kan IBCer stables?

Hvis du ønsker å stable IBC:er, bør du først sjekke om de er egnet til dette formålet. Det er viktig at IBC-en har en stablebar pall. Du kan kjenne den igjen på en fordypning på undersiden som passer inn i gitteret i tanken under. Det gir stabilitet når IBC palletanker er stablet. Du bør ikke stable IBC:er hvis de ikke har en pall som kan plasseres i et stativ. Skadede IBC-beholdere kan heller ikke lenger gi sikker støtte og bør ikke stables. Som en generell regel bør du bare stable IBC:er av samme design.

IBC-beholdere må under ingen omstendigheter stables hvis:

 • de ikke har en stablebar pall
 • de er utformet annerledes
 • tanken eller gitterrammen er rustet

Maksimal stablehøyde for IBC:er avhenger bl.a av om du vil lagre IBC-en stående (statisk last) eller transportere den, f.eks. på en lastebil (dynamisk last). Tommelfingerregelen for stående oppbevaring er: Du kan ikke stable mer enn 4 IBCer oppå hverandre. Maksimal stablehøyde i bevegelse avhenger av innholdets tetthet.

situasjon Tillatt IBC stablehøyde
Statisk belastning (stående IBC-lagring) Maks. 4 oppå hverandre
Dynamisk belastning (transport), produkttetthet < 1,4 Maks. 2 oppå hverandre
Dynamisk belastning (transport), produkttetthet > 1.4 Maks. 1
i

OBS: Disse spesifikasjonene er kun eksempler og kan variere avhengig av IBC-produsenten! I alle fall, sjekk produsentens spesifikasjoner og/eller kontakt produsenten.

Hvilket tilbehør er tilgjengelig for IBC container?

I vår nettbutikk finner du et bredt utvalg av tilbehør som gjør håndteringen av din IBC enda sikrere og mer effektiv: Fra IBC-åpnere til passende pumper og røreverk for IBC-varmekapper, f.eks. for frostfri oppbevaring av stoffer eller for å holde dem ved en konstant temperatur.

Hvilke pumper er egnet for IBC container?

Pumper for IBC palletanker trenger ikke bare passe til IBC-gjengen, men har også en passende nedsenkningsdybde og er utformet for tilsvarende høye strømningshastigheter.For å sikre at utpumpingen av større mengder fra en IBC er så effektiv og ergonomisk som mulig, er det fornuftig å bruke en elektrisk eller trykkluftdrevet pumpe. Håndpumper egner seg kun i begrenset grad for sporadisk fjerning av små mengder fra IBCer.

Hvordan kan IBC:er transporteres trygt på bedriftens område?

Når det gjelder intern transport, scorer IBC palletanken godt. Fordi den står direkte på en pall, kan den transporteres enkeltvis, enkelt og uten å tippe med palleløfter eller gaffeltruck. Imidlertid skal IBCen uansett kontrolleres for skader før transport og det skal sikres at alle åpninger er tett lukket. Og pass på: Risikoen for søl og lekkasjer fra farlige stoffer øker alltid hvis IBC-en må flyttes – f.eks. under lagring og fjerning. Så ha alltid absorbenter for hånden i tilfelle. Du kan for eksempel ta med et mobilt avfallssett i gaffeltrucken for å spare plass.

Hva bør du være oppmerksom på ved transport av farlige stoffer i IBC container på offentlig vei?

Ved transport av IBC palletanker på offentlig vei må du alltid sørge for at lasten er godt sikret. Avhengig av tettheten til væsken som lagres, kan det hende du ikke får lov til å stable IBC:er i lastebilen eller bare i lav høyde. Dersom du ønsker å frakte farlige stoffer i IBC palletanker på offentlig vei, kan du kun bruke IBC med FNs transporttillatelse. Og dersom lastevolumet overstiger visse transportvolumer, må sjåføren ha førerkort for farlig gods (finn dem under IBC). Sørg for at IBC-en er riktig merket og merket i henhold til ADR. I en nødsituasjon kan du f.eks. bære mobile avfallssett i lastebilen.

Merk: begrenset holdbarhet!

IBC:er i plast kan brukes til transport av farlig gods i maksimalt fem år fra produksjonsdato (ADR). Etter 2,5 år kreves en første mellomkontroll av sertifisert person. Det kan også fastsettes en kortere søknadsfrist for spesielt farlige stoffer.

ADR-tester kreves også for IBC:er i rustfritt stål med 2,5 års intervaller. Men i motsetning til plast-IBC:er, er det ingen generell utløpsdato. ADR-prøvene skal dokumenteres på IBC-etiketten.

Lagring av farlige stoffer i IBC container

Hvordan kan farlige stoffer lagres trygt i IBC:er?

For å sikre sikker oppbevaring av farlige stoffer i IBC:er, kreves det et oppsamlingskar. Dette sikrer at ingen farlige stoffer slippes ut i miljøet under fyllingsprosesser, lekkasjer eller skader. I vår nettbutikk finner du verdens største utvalg av produkter for oppbevaring av farlige stoffer i IBC:er.

Opsamlingskar til IBC:er

Oppsamlingskar er klassikere for sikker oppbevaring av farlige stoffer. I vårt sortiment finner du oppsamlingskar for oppbevaring av opptil 10 IBC:er.

Oppsamlingskar til IBC

Hyllesystem for farlige stoffer i IBC:er

Hyller for farlige kjemikalier gjør at IBC:er kan lagres i flere nivåer. DENIOS tilbyr løsninger for opptil 6 IBC:er.

Hyllesystem for IBC

Skap for farlige stoffer i IBC:er

Skap for farlige medier kan brukes til å lagre 1 eller 2 IBC:er. De kan låses og egner seg for utendørs installasjon.

Skap for IBC:er

Containere til kjemikalier i IBC

DENIOS containere for farlige medier gir mulighet for sikker lagring av opptil 18 IBC:er og er tilgjengelig både med og uten brannbeskyttelse. Individuelle løsninger er også tilgjengelige dersom det er behov for mer plass.

Containere for IBC

Hvordan skal jeg merke IBCer med farlige stoffer?

IBC palletanker som inneholder farlige stoffer skal ha godt synlige og leselige etiketter med relevante CLP forskriftsmerker foran og bak. Dette er helt nødvendig for at alle farlige stoffer som er lagret i bedriften skal kunne identifiseres tydelig og håndteres på riktig måte. Ved etterfylling fra originalbeholder til andre beholdere (f.eks. IBC) skal disse merkes på samme måte som originalbeholderen. Den nødvendige merkingen av IBC inkluderer:

 • Identifikasjon av stoffet eller blandingen
 • Farepiktogrammer og tilhørende signalord
 • Faresetninger (H-setninger)
 • Sikkerhetsinstruksjoner (P-setninger)
 • Produsent, importør eller leverandør
Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00

Vil du vite mer om lignende emner?

Laster inn...
i

Oplysningerne på denne side er blevet udarbejdet omhyggeligt og efter bedste viden og overbevisning. DENIOS ApS kan dog ikke påtage sig nogen form for garanti eller ansvar af nogen art, hverken kontraktmæssigt, erstatningsretligt eller på anden måde, ift. aktualitet, fuldstændighed og korrekthed, hverken over for læseren eller over for tredjemand. Brugen af oplysningerne og indholdet er derfor på eget ansvar. Men under alle omstændigheder skal du overholde den lokale og aktuelle lovgivning.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00