DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Hvordan slukker du en brann i et litiumbatteri?

Brann i et litiumbatteri anses å være veldig vanskelig å slukke. Så hva gjør du om en brann oppstår? Fordi litium ion-cellene er selvforsynt med oksygen som holder liv i brannen, fungerer det som regel dårlig med vanlige slukkemiddel. Når du skal velge slukkemiddel må du ta hensyn til batterienes størrelse og mengde, i tillegg til driftsforholdene.

En god regel er å gjøre en risikobedømming ut ifra de enkelte faremomentene som finnes i bedriften, og deretter setter sammen et passende sluknings- og brannforebyggende program i samarbeid med eksperter og forsikringsselskap. Under presenterer vi tre ulike alternativer for deg og dine batterier.

Slukking med vann

Det råder ulike meninger om hvor godt vann fungerer som slukkemiddel ved en batteribrann. Enkelte vil til og med fraråde at batteriene kommer i kontakt med vann fordi de er så reaktive. Nye studier viser allikevel at større mengder vann både kan begrense og effektivt bekjempe brann i litiumbatterier. Man har sett at nedkjølingen fra vannet gjør at battericellenes reaksjon bremser inn. Brann i store batterier, som for eksempel i en elbil, skaper allikevel ofte trøbbel for redningstjenesten. Årsaken til dette finner vi i batterienes struktur:

Et stort batteri består av flere mindre celler som er koblet sammen. Hvis en av cellene varmes opp, og i verste fall i midten av batteriet, smitter varmen også til de nærmeste tilsluttede cellene. Det oppstår dermed en kjedereaksjon som fører til at en betydelig kraftigere energi frigjøres. Skulle en slik brann starte i midten av batteriet, er det nesten umulig å stoppe eller begrense den med et vanlig slukkemiddel, som for eksempel vann. Det avkjølende vannet vil bare nå modulens ytterkant og batteriets hylster, og et slikt slukningsforsøk vil mislykkes. På mindre moduler med færre celler derimot, vil dette kunne være en mer effektiv å begrense eller slukke brannen. I dette tilfellet vil en nedkjøling med vann ha en direkte innvirkning på cellene, og bremse eller stanse reaksjonen. I 2019 publiserte VdS en brosjyre «Sprinklerbeskyttelse for litiumbatterier» Her gjøres for første gang en differensiering etter energiinnholdet per lagringsenhet og risikoen klassifiseres etter følgende tabell:

Risikonivå Risiko Energiinnhold i KWH/ Lagringsenhet
I Lav >1
II Middels 1,0 - 50
III Høy >50

Det anbefales ikke å lagre mer enn 50 kWh per enhet. Sprinklersystemet bør utformes i tråd med VdS CEA 4001. Spredning av brann i høyere hyller kan forhindres med et vinklet sprinklersystem viser tester som er utført av det amerikanske eiendomsforsikringsselskapet FM-Global og det tyske forsikringsselskapet GDV. Resultatene fra disse testene gjelder imidlertid bare for små batterier som er pakket i kartonger. Man anbefaler allikevel sprinklersystem for store batterier, for selv om brannen i et batteri ikke slukkes, kan spredningen til nærliggende batterier bremses.

Det kreves imidlertid store mengder vann for å slukke en batteribrann. For å gjøre denne metoden mer effektiv og også minske på mengden vann, kan man tilføre ulike tilsatser i slukkevannet.

Det er også en risiko for at skadelige emner som saltsyre eller flussyreskilles ut fra cellenes kjerne. Det kan oppstå farlige gasser som kan skade mennesker gjennom kontakt med hud eller at man puster det inn. De farlige stoffene kan også spes ut i slukkevannet og forurense marken hvis det ikke finnes gode løsninger for oppsamling av slukkevann.

Slukking med areosol

En annen slukkemetode er å bruke aerosol. Dette er et teknisk system i permanent drift som hjelper til med å bremse brannen til brannvesenet kommer til plassen. Slukketeknikken fungerer etter EN 15276-10 uten å tilsette vann. Slukkegeneratoren stopper den kjemiske forbrenningsprosessen effektivt innen 4,5 til 15 sekunder (avhengig av batterimodell) når temperaturen stiger. Denne teknikken er miljøvennlig og ikke skadelig for mennesker (ikke helseskadelig, men erstatter ikke oksygen) En enkel og rask installasjon av systemet er mulig på grunn av lav vekt/installasjonsvolum og det faktum at man ikke behøver noen rørledninger. Kostnadene for investering og oppfølging er også lave fordi teknikken har lang livslengde og er vedlikeholdsfri.

Slukkegranulat

Slukkegranulat isolerer batteriet termisk. Sluknings- og isoleringseffekten aktiveres umiddelbart og fungerer helt på egen hånd. Forutsetningen er at batteriene er omsluttet av nok granulat. Det spesielle slukningsgranulatet PyroBubbles® viser seg å bekjempe begynnende branner testet i tråd med SS EN 3-7 MPA Dresden, for branner i klassene A, B, D og F.

PyroBubbles® består hovedsakelig av kiseldioksid med en gjennomsnittlig kornstørrelse på 0,5 til 5 mm. Ved en temperatur på 1050 °C begynner de å smelte og danner et lukket og varmeisolerende lag rundt kilden til brannen. PyroBubbles fungerer ikke bare som slukkemiddel mot branner, men kan også brukes forebyggende som fyllmiddel under forvaring og transport. Transport- og forvaringskasser som er godkjent i tråd med UN kan fås i metall og plast.

OBS!

Det er alltid viktig å gjøre en risikobedømming av individuelle farer som kan oppstå i bedriften, og utarbeide et tilsvarende sluknings- og brannforebyggende konsept i samarbeid med eksperter og forsikringsselskap.

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00

Du kan også ha nytte av:

Laster inn...
i

Den tekniske informasjonen på denne siden er satt sammen nøye og etter beste kunnskap og overbevisning. Likevel kan DENIOS ikke påta seg noen form for garanti eller ansvar, enten kontraktmessig, skadevoldende eller på annen måte, for aktualitet, fullstendighet og korrekthet, verken overfor leseren eller overfor tredjeparter. Bruken av informasjonen og innholdet til dine egne eller tredjepartsformål er derfor på eget ansvar. I alle fall, følg lokalt og gjeldende lovverk.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00