DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Farlig avfall - alt du behøver å vite for å sortere riktig

Uansett om det gjelder midlertidig innsamling på arbeidsplassen, mellomlagring på bedriftens område eller transport av farlig avfall, har DENIOS de rette produktene for fast, flytende og pastøst avfall, samt spesialprodukter for forvaring av brukte eller skadede batterier. Vi bygger også alt fra små til større FA-containere for oppbevaring av farlig avfall.

Husk! Avfallsforskriftens kapittel 11 definerer hva som er farlig avfall

Virksomheter som produserer, transporterer eller samler inn mer enn 1 kg farlig avfall per år, skal elektronisk deklarere avfallet før det leveres til godkjent avfallsmottak. Deklarering innebærer at du må gi nødvendige opplysninger om avfallet slik at det blir forsvarlig håndtert videre, så du må sørge for at deklarasjonsskjemaet følger transporten.

Oppbevaring av farlig avfall i flytende form

Hvis mindre mengder farlig avfall i flytende form samles inn hos bedriften, behøver du godkjente beholdere for midlertidig oppbevaring. Midlertidig oppbevaring av farlig avfall før opphenting, må alltid skje i tråd med gjeldende lovverk. Under transport av farlig avfall må man benytte seg av spesielle UN-godkjente beholdere. DENIOS kanner, dunker og tanker løser alle disse oppgavene, og mange av produktene er i tillegg produsert klimanøytralt i egne fabrikker.

FALCON kanne for transport og lagring

FALCON-produkter tilbyr høyeste sikkerhet under transport og håndtering av brannfarlige og farlige væsker. De er derfor optimale for midlertidig forvaring av små mengder flytende avfall på arbeidsplassen og for den etterfølgende transporten til neste lagringsplass.

Kjøp sikkerhetskanne

FALCON transport- og avfallsbeholder

FALCON transportkanner og avfallsbeholdere tilbyr høyeste sikkerhet under transport og håndtering av brannfarlige og farlige væsker. De er derfor optimale for midlertidig forvaring av små mengder flytende avfall på arbeidsplassen og for den etterfølgende transporten til neste lagringsplass.

Kjøp transport og avfallsbeholder

FALCON transportdunk

FALCON transportdunker tar liten plass og gir sikker oppbevaring av farlig avfall. De har UN-godkjenning for transport av farlig gods i forpakningsgruppene 1, 2 og 3 (UN 3A1/X/250…).

Kjøp transportdunk

Oppsamlingskar

Spillolje og brukt smøremiddel er avfall som oppstår i alle produksjoner hvor maskiner blir brukt. Spilloljeoppsamler og brønn for kjølevæske er perfekte som oppsamlere på steder det ikke er installert faste beholdere for dette. Våre spilloljetanker kan ta opptil 10 000 liter spillolje og er det perfekte alternativet når du må samle inn, og ha midlertidig oppbevaring av større mengder.

Kjøp oppsamlingskar

Miljøskap for farlig avfall

I våre SteelSafe miljøskap kan du trygt oppbevare farlig avfall. På grunn av det integrerte oppsamlingskaret slipper du søl og fare for lekkasje. SteelSafe miljøskap fungerer perfekt som innsamling for midlertidig oppbevaring av farlig avfall, som er miljø- og brannfarlig.

Kjøp miljøskap for farlig avfall

Tank for farlig gods

Alle våre oppbevaringstanker for farlig avfall er testet og godkjent. Vi tilbyr tanker i stål, rustfritt stål og plast slik at du kan velge det produktet som passer best for din oppbevaring av farlig avfall- fra spillolje til fotokjemikalier.

Kjøp tanker til lager og spillolje

ASF-beholder

ASF-beholderne er utviklet for oppbevaring og påfølgende transport av flytende avfall. De finnes i to forskjellige konstruksjoner, en med enkle og en med doble vegger. Med en slik beholder kan du både transportere og lagre passivt uten begrensninger. Du kan også velge en modell som oppfyller kravene for aktiv lagring av farlig avfall.

Kjøp ASF-beholder

Lekkasjealarm

Når du oppbevarer farlig avfall i flytende form kan det være smart å ha en alarm som varsler ved lekkasje. Med SpillGuard lekkasjealarm kan du reagere fort og forhindre at det oppstår farlige situasjoner.

Kjøp lekkasjesensorer

Oppbevaring av farlig avfall i fast form eller pastøst stoff

I produksjon og i laboratorier oppstår ofte avfall som tørkefiller, som er forurenset med miljøskadelige, brannfarlige eller lettantennelige væsker. Disse kan ikke oppbevares i vanlig avfallsbeholdere, og også her tilbyr vi gode produkter for oppbevaring. Vi har alt fra midlertidig innsamlingskar til produkter for sikker mellomlagring og transport til avfallshåndteringen.

Brannsikker avfallsdunk

Filler som er brukt til rengjøring eller er sølete av olje, og brukt stålull er brannfarlige og må oppbevares sikkert. Brannsikre søppelspann med selvslukkende lokk av aluminium, plast, stål eller rustfritt stål forhindrer antenning og beskytter mot lekkasje av væsker.

Kjøp brannsikker søppelspann

Søppelspann av stål

Oppstår det farlige avfallet på flere forskjellige steder i din bedrift? Da kan det være lurt med en flyttbar avfallsdunk. Takket være et integrert chassi kan denne flyttbare søppelkassen av stålplater brukes til innsamling av fast avfall. Vi tilbyr også mindre søppelkasser av stål.

Kjøp søppelkasse i stål

ASP-beholder

Når brannfarlig avfall skal transporteres fra arbeidsplassen må man sørge for en sikker transport. ASP-containere har bruksområde faste eller pastøse stoffer og er også godkjent som midlertidig oppbevaring i tråd med lovkrav.

Kjøp ASP-beholder

Beholder for farlig avfall i fast form

Rester av maling, brukte rengjøringsfiller eller granulat kan oppbevares trygt i våre avfallsbeholdere for fast farlig gods. De store dekkene i massiv gummi gjør at de er enkle å flytte. UN-godkjenningen gjør at de også kan flyttes ut av bedriften. Disse beholderne finnes også i antistatisk utgave.

Kjøp beholder for farlige stoffer

Oppbevaring av batterier og lysstoffrør

Brukte batterier, ødelagte oppladbare batterier og lysstoffrør krever sikker oppbevaring og transport. Vi har beholdere som er tilpasset også denne typen sikker oppbevaring.

Transportboks for batterier

Ødelagte litium ion-batterier betraktes alltid som farlig gods under transport. Med transport- og oppbevaringsbeholder av stål eller plast, i kombinasjon med fyllmaterialet PyroBubbles®, har du UN-godkjent og lovlig oppbevaring og transport som i tillegg er sertifisert.

Kjøp batteribeholder

Innsamlingsbokser til batterier og lysstoffrør

Både brukte lysstoffrør og batterier anses som farlig avfall og skal håndteres deretter. Vi har innsamlingsbokser av plast for gamle batterier og innsamlingsbeholdere av stål for lysstoffrør, samt praktiske transportbeholdere for lysstoffrør.

Kjøp innsamlingsboks for batterier og lysstoffrør

Beholder for tomme og brukte spraybokser

Tilsynelatende tomme spraybokser kan fortsatt inneholde farlige stoffer som kan forårsake skader. I vår butikk finner du UN-godkjente transport- og innsamlingsbeholdere med ventilasjonsåpninger og lokk med lukkesystemer, for sikker innsamling og håndtering av tomme spraybokser. Beholderne finnes også i antistatisk utgave.

Kjøp beholder

Innsamling, mellomlagring og FA-container

Jobber du i en kommunal virksomhet og behøver et stasjonært mottaksanlegg der farlig avfall kan samles inn, bedømmes, sorteres og disponeres? Eller produserer din bedrift store mengder farlig avfall så du har bruk for et større mellomlager? Vi prosjekterer FA-containere og mellomlager for innsamling og håndtering av farlig avfall. Vi kan hjelpe deg hele veien fram til en sikker håndtering av ditt farlige avfall.

Merking av farlig avfall

Farlig avfall skal alltid merkes så det er lett å se hva det inneholder. GHS er en forkortning for Globally Harmonized System, og skal sørge for et felles globalt system for merking av kjemikalier. Merking av farlige stoffer er nødvendig på alle arbeidsplasser der farlige stoffer produseres, lagres, transporteres og brukes. Brandfarlige, giftige, etsende eller skadelige stoffer og kjemikalier identifiseres gjennom skilt, etiketter eller symboler for farlige stoffer, som angir hva slags fare det representerer. Det er avsenderen som er ansvarlig for at forpakningen er godkjent for det stoffet som skal transporteres, samt at det er korrekt merket med UN-nummer.

Definisjon Farge og form
Merking og klassifisering av farlige stoffer og kjemikalier Rødkantet rombefigur med svart symbol mot hvit bakgrunn
GHS 05 skilt "etsing", folie, 37 x 37 mm, ark med 12 stk.
5 varianter tilgjengelig
kr 756,00 ekskl. mva
GHS 09 skilt "miljø", folie, 21 x 21 mm, ark med 35 stk.
5 varianter tilgjengelig
kr 445,00 ekskl. mva
GHS 07 skilt "utropstegn", folie, 21 x 21 mm, ark med 35 stk.
5 varianter tilgjengelig
kr 472,00 ekskl. mva
GHS 02 skilt "flamme", folie, 37 x 37 mm, ark med 12 stk.
5 varianter tilgjengelig
kr 778,00 ekskl. mva
GHS 06 skilt "dødningehode", folie, 37 x 37 mm, ark med 12 stk.
5 varianter tilgjengelig
kr 756,00 ekskl. mva
Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00

Du kan også ha nytte av:

Laster inn...
i

Den tekniske informasjonen på denne siden er satt sammen nøye og etter beste kunnskap og overbevisning. Likevel kan DENIOS ikke påta seg noen form for garanti eller ansvar, enten kontraktmessig, skadevoldende eller på annen måte, for aktualitet, fullstendighet og korrekthet, verken overfor leseren eller overfor tredjeparter. Bruken av informasjonen og innholdet til dine egne eller tredjepartsformål er derfor på eget ansvar. I alle fall, følg lokalt og gjeldende lovverk.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00