DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

8 tips for planlegging av kjemikalielagring

Hvilke regler må du ta i betraktning? Hvilke stoffer skal lagres? Må visse temperaturer overholdes? Hva er driftsforholdene? Erfaringen har vist at mange ting kan gå galt under planleggingen, noe som kan føre til ekstra kostnader og sikkerhetsrisiko. Her er noen av de viktigste spørsmålene som bør stilles når du planlegger løsninger for lagring av kjemikalier.

1

Hvilke stoffer skal du lagre?

Avhengig av stoffenes egenskaper og mengden farlige kjemikalier som er lagret, følger det lagringsregler. For syrer eller baser, for eksempel, må spesielle PE-innlegg settes i oppsamlingskarene. For brannfarlige stoffer må brannforskrifter også tas i betraktning. Hvis det er fare for at det dannes en eksplosiv atmosfære, må ATEX-direktivet 2014/34 / EU følges. Hvis forskjellige stoffer skal lagres sammen (samlagring), er det viktig å undersøke om det er fare for kjemiske reaksjoner mellom de lagrede stoffene

2

Hvilke farer utgjør stoffet som lagres?

Alle stoffer som medfører risiko, må ha et sikkerhetsdatablad og merking på emballasjen. I sikkerhetsdatabladet kan du finne en veiledning om helse, miljø og brannrisiko for det aktuelle stoffet, samt hvordan du kan unngå risiko ved samlagring med andre stoffer.

3

Hvilke retningslinjer for lagring finnes i sikkerhetsdatabladet?

Sikkerhetsdatabladet seksjon 7 - Håndtering og lagring inneholder informasjon om hvordan du kan lagre stoffet trygt. Dette inkluderer spesielle krav til lagerrom og containere (inkl. oppsamlingsvolum og ventilasjon), inkompatible materialer, lagringsforhold (temperatur / luft / fuktighet / lys / etc.), spesielle krav til elektriske installasjoner og utstyr samt tiltak mot elektrostatisk spenning.

4

Hvilke beholdere skal lagres, og hvor mange?

Et godt tips er å la emballasjestørrelsen på lagrede beholdere diktere hvilken skap man går til innkjøp av. For kanner og dunker kan en container "Walk in" eller brannsikre kjemikalieskap være egnet, avhengig av antall beholdere som lagres. For Walk-in-systemer kan kunden selv velge antall hyller etter sitt behov.

For større beholdere, som IBC-tanker og fat, er kompakte miljøbeholdere eller miljøbeholdere med hyllesystemer et egnet alternativ. DENIOS tilbyr tilpassede miljøbeholdere tilpasset ulike lagringsløsninger (på pall, direkte på rister, liggende fat m.m.).

5

Hvordan betjenes containeren?

En smidig og sikker håndtering av containerne forenkler arbeidsprosessene. Hvilken type lasting (manuelt / jekketralle / gaffeltruck) avgjør blant annet om containeren skal tilpasses truckhåndtering eller om en rampe er nødvendig.

6

Skal avtappning eller omfylling skje i miljøcontaineren?

Ved tapping eller påfylling av farlige kjemikalier, må ytterligere verneutstyr installeres, spesielt ved håndtering av brennbare produkter. Tekniske sikringstiltak inkluderer: tilbehør for teknisk ventilasjon for å opprettholde tilstrekkelig luftsirkulasjon, overvåkning av avtrekksluften, brann- og Ex-beskyttelse og installasjon av potensialutligning for sikker jording. For enklere betjening fås også tappestasjoner, stiger, fatpumper m.m.

7

Er temperering av containeren avgjørende?

Ved lagring av temperaturfølsomme stoffer, anbefales teknisk tilbehør (varmesystemer / klimateknologi) for å opprettholde en stabil temperatur. Avhengig av krav til isolasjon, fås våre miljøcontainere i to versjoner - isolasjon iht. ISO A eller ISO B.

Miljøcontainere med varmeisolering og oppvarming brukes hovedsakelig for frostfri lagring av temperatursensitive stoffer. På forespørsel kan systemene utstyres med høyere varmekapasitet, kjøleenheter eller klimaanlegg. Det velprøvde designprinsippet for tekniske romsystemer fortsetter også med den isolerte konstruksjonen. Den stabile og sveisede rammekonstruksjonen er dekket på alle sider med spesielle paneler. Ulike isolasjonsmaterialer brukes for lagring av miljøfarlige eller brennbare farlige stoffer (mineralull eller PUR-paneler).

8

Er det tilstrekkelig med plass for avlessing av miljøcontaineren ved hjelp av løftekran eller gaffeltruck ved levering?

For å oppnå en sikker, effektiv og skadefri lossing av containeren, er egnede løfteutstyr avgjørende. Det må også sørges for tilstrekkelig med plass for at transport skal kunne skje trygt. Vi i DENIOS hjelper våre kunder i god tid før leveranse, og spesifiserer hva slags forarbeid som bør gjøres av kunden, derav blant annet klargjøring av fundament, slik at containeren kan tas i bruk umiddelbart etter leveranse.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00