DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

12 tips til deg som skal kjøpe container

Ved kjøp av miljøcontainer er det regler og krav og tenke på og ta hensyn til. Vi har listet opp 12 tips som vil lette beslutningsprosessen og gi deg trygg og lovlig oppbevaring av kjemikaliene.

Miljøcontainerne og walk-in containerne kan skreddersys innenfor vårt standardiserte nøkkelferdige system etter dine ønsker og behov. Bygningsmyndighetens godkjenning fra DIBt (tysk institutt for byggeteknikk) letter godkjenningsprosedyren, noe DENIOS gjerne hjelper deg med.

Uansett om det dreier seg om kjemikalier, oljer, brennbare væsker eller noe helt annet så er beholdere og containere fra DENIOS designet for å håndtere akkurat disse substansene.

1

Sikkerhetsdatabladet og CAS-nummeret

Hva er arten av stoffene som skal lagres, miljøfarlige/oksiderende/brennbare eller eksplosive? Start med å ta ut sikkerhetsdatabladet som inneholder retningslinjer og anbefalinger om hvordan stoffet skal oppbevares.

2

Bør du lagre kjemikaliene innendørs eller utendørs?

Hva passer bedriften best? For å plassere containeren innendørs eller utendørs?

3

Hvor mye kjemikalier skal oppbevares?

Hvor store eller små mengder skal du lagre? Tenk på antall beholdere/totalt antall liter. Hvordan skal beholderne oppbevares? Som løse beholdere eller bruker du EU-paller eller Kjemikaliepaller? Husk også at ved lagring av farlige kjemikalier kan tillatelse fra relevante myndigheter være nødvendig.

4

Hvor mye oppsamling av kjemikaliene kreves?

Ved lagring av brannfarlige og miljøfarlige materialer stilles det krav til fylling for å hindre at lekkasje sprer seg ukontrollert. For å beregne hvor store oppsamlingskar miljøcontaineren din trenger, ta volumet: 100 % av den største beholderen og 10 % av resterende beholdere. I vannvernområder gjelder 100 % oppsamlingsvolum.

5

Sikkerhetsavstand ved oppbevaring av brennbart gods.

Hvordan ser sikkerhetsavstanden til andre bygg ut? Ved lagring av brennbare væsker kreves det en sikkerhetsavstand på ca 12m til nabobygg. Hvis dette ikke kan holdes, er brannklassifiserte miljøcontainere tilgjengelig. En riktig installert brannklassifisert miljøcontainer regnes som et brannteknisk adskilt rom og kan dermed brukes til oppbevaring av store mengder brannfarlig gods, også innendørs.

6

Er samlagring av kjemikaliene tillatt?

Dersom ulike stoffer skal lagres sammen, er det viktig å undersøke om det er fare for reaksjoner. Kjemikalier som kan reagere med hverandre bør ikke oppbevares i samme oppbevaring. I noen tilfeller kan det også være nødvendig med separat ventilasjon, for eksempel for syre eller natriumhypokloritt. I følge SÄIFS 200:2 6.3.1 skal heller ikke brennbare væsker oppbevares sammen med brennbar gass eller brannfarlig gods.

7

Lagring av IBC:er, fat eller begge deler?

Miljøcontainere er skreddersydde for å oppnå en mest mulig optimal lagring av IBC:er, fat eller små beholdere. Det samme gjelder for en såkalt blandet lager hvor en del består av IBC:er og resten av fat. Det er derfor en fordel å tenke gjennom hvordan behovene ser ut i dag og i fremtiden.

8

Hvilken ventilasjon kreves ved oppbevaring av kjemikalier?

Oppbevares pakkene fabrikkforseglet, kalles lagringen passiv og naturlig ventilasjon er vanligvis tilstrekkelig. Teknisk ventilasjon er nødvendig:

-Ved aktiv lagring, dvs. ved oppbevaring av brennbare væsker i åpne beholdere.

- Ved oppbevaring av sterke, luktende stoffer.

– Når det er fare for at miljøbeholderen ikke tåler eks-sonene på sikt.

Det er viktig at ventilasjonen dekker hele miljøbeholderen. Det skal være åpninger for tilluft og avtrekk i henholdsvis topp og bunn, samtidig som det skal være nok ledig plass til at luften kan sirkulere mellom hyllene.

9

Bør du lagre etsende kjemikalier?

Dersom syrer skal lagres, må oppsamlingskarene tåle etsende stoffer og bør derfor utstyres med syrefaste oppsamlingskar. 

10

Fathåndtering og lasting og lossing av IBC:er

Hvordan fungerer lasting og lossing av varene? Jevn og sikker fathåndtering letter arbeidsprosessene. Tenk på om lasting og lossing skal skje med gaffeltruck eller manuelt. Plasseringen av dørene tilpasses etter hvordan lasting og lossing foregår og om oppbevaring av for eksempel tønner skal være vertikalt eller horisontalt.

11

Hvis kjemikaliene er frostfølsomme, bør miljøbeholderen isoleres og varmes opp

Fallende temperaturer kan være ødeleggende for frostfølsomme stoffer som er vanlige i næringsmiddel-, kjemisk- og farmasøytisk industri, men også i malings- og kosmetikkindustrien. En isolert containere med varmesystem beskytter temperaturfølsomme stoffer mot frost.

12

ATEX-klassifisert container

I henhold til EU-direktiver skal produksjons-, lagrings- og distribusjonsanlegg, hvor det oppstår eksplosive blandinger av brennbare gasser eller støv og luft, deles inn i soner av brukeren. Utstyr og vernesystemer må da oppfylle kravene i ATEX-direktivet for å kunne brukes i eksplosjonsbeskyttede områder. Dersom det er behov for eksplosjonsbeskyttelse finnes det ATEX-klassifiserte miljøcontainere.

35 års erfaring med produksjon av containere

DENIOS startet allerede i 1986 med å bygge kompetanse innen lovlig lagring og sikker håndtering av kjemikalier og tilbyr løsninger for effektiv beskyttelse av mennesker, miljø og bedrifter. Gjennom sin lange erfaring og kompetanse blir DENIOS også en rådgivende part for bedrifter i møte med utfordringen lagring av kjemikalier innebærer.

DENIOS har både kunnskapen og erfaringen som kreves og med en miljøcontainer fra oss får du en oppbevaringsløsning som er testet for å klare sin oppgave. Det bygges også med materialvalg tilpasset kjemikaliene som skal lagres, hele veien fra vegger, dører, installasjoner til ventilasjon. Men det beste av alt er at allerede før du bestemmer deg for å starte, vet du hvor mye sluttregningen blir fordi vi har gjort en detaljert behovsanalyse sammen. I tillegg får du en oppbevaringsløsning som oppfyller alle gjeldende krav. Skulle for eksempel forholdene på din arbeidsplass endres, kan miljøbeholderne flyttes eller selges ved behov.

Slik tilbyr DENIOS kundeverdi:

Utstyr og alternativer

Dra nytte av DENIOS brede produktutvalg for å tilpasse oppbevaringsløsningen din optimalt. Alle våre løsninger leveres nøkkelferdige og du kan velge utstyr som brannalarm og overvåkingsanlegg. Forenkle lasting med ramper og reduser risikoen for farlige damper med teknisk ventilasjon. Oppdag våre smarte innovasjoner for moderne lagring av farlige kjemikalier.

Service og vedlikehold av containere

Vi er med deg hele veien og våra tjenester dekker hele bestillingsprosessen og produktets livssyklus. DENIOS-teknikere sørger for en profesjonell installasjon av containeren din og er om ønskelig til stede ved godkjenning, inkludert alle installasjons- og driftstester. Vi tilbyr også regelmessig vedlikehold for å sikre at din oppbevaringsløsning har så lang levetid som mulig, slik at du kan konsentrere deg helt om din virksomhet. Ta kontakt med oss. Våre ansatte står klare til å hjelpe deg. Med DENIOS får du en pålitelig og kompetent servicepartner.

DENIOS MILJØSJEKK FOR DIN BEDRIFT

DENIOS er ledende innen oppbevaring av kjemikalier samt kvalitetsprodukter for miljøvern og medarbeidersikkerhet. Våre konsulenter gir deg ekspertrådgivning både før, under og etter kjøpsprosessen. Når du trenger å oppbevare farlige medier - inkludert kjemikalier og oljer - kan du dra nytte av våre eksperter. Vi besøker deg gjerne i din bedrift for å utføre en uforpliktende DENIOS Miljøsjekk som sikrer din bedrift, miljøet og dine medarbeidere på best mulig måte.

Bestselgende miljøcontainere

Med en brannklassifisert container RFP kan du lagre brannfarlige stoffer direkte i produksjonslokalene eller i tilknytning til annen eiendom uten sikkerhetsavstand. Å kunne lagre kjemikaliene i nærheten av virksomheten forenkler logistikken og det er nok de automatiske skyvedørene som har gjort RFP til en svært populær modell hos våre kunder.

I tillegg til å unngå sikkerhetsavstander ved bruk av den brannklassifiserte miljøcontaineren WFP, er det muligheten for å gå inn i containeren som har gjort WFP til en av våre bestselgende containere. Her kan du bruke containeren som arbeidsstasjon med ventilasjon, nøddusj mm. hvor man kan blande kjemikalier og samtidig oppfylle kravene til egen branncelle.

At miljøcontainer SC fortsatt er en av våre mest solgte containere er ingen overraskelse. Med sine store rulledører unngår du vindlast som ellers kunne gripe tak i dørene og kaste dem utover, samtidig som det ikke trengs ekstra plass foran containeren for å åpne døren. Miljøcontainer SC er enkel å laste og losse, og dimensjonene gjør at hele plassen kan brukes samtidig som kravene til inneslutningsvolum oppfylles.

i

Prisen på DENIOS containere sammenlignes ofte med kostnadene ved å bygge et kjemikalierom. Mange kunder som velger å bygge kommer tilbake til oss, ganske fortvilet når de innser at den opprinnelige prisen de fikk fra byggentreprenøren ikke stemmer med den endelige kostnaden i det hele tatt. Enda tristere blir det om kjemikalierommet under sluttkontrollen ikke oppfyller lover og regler som gjelder ved oppbevaring av kjemikalier eller enda verre – det skjer en ulykke og beskyttelsen du trodde du hadde ikke var der.

Advarsel

Til tross for at redningstjenesten, myndighetene og forsikringsselskapene oppfordrer til å unngå uprøvde containere for oppbevaring av brannfarlige varer, er de dessverre relativt vanlige. Hos DENIOS har vi en lang tradisjon med å teste og sertifisere produktene våre for å kunne gi den sikkerheten vi lover. Med både CE-merking og ETA-sertifikat vet vi at våre miljøcontainere oppfyller sikkerhetskravene vi lover.

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00

Du kanske även är intresserad av:

Laster inn...
i

Den tekniske informasjonen på denne siden er satt sammen nøye og etter beste kunnskap og overbevisning. Likevel kan DENIOS ikke påta seg noen form for garanti eller ansvar, enten kontraktmessig, skadevoldende eller på annen måte, for aktualitet, fullstendighet og korrekthet, verken overfor leseren eller overfor tredjeparter. Bruken av informasjonen og innholdet til dine egne eller tredjepartsformål er derfor på eget ansvar. I alle fall, følg lokalt og gjeldende lovverk.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00