DENIOS NUF
Arbins gate 2
0253 Oslo

Tel.: +47 22 23 85 00
E-Mail: info@denios.no
Internet: www.denios.no

Lading av litiumbatterier: Hva du skal være oppmerksom på forsikringsmessig

Ser vi på vårt naboland i sør, så er litiumbatterier årsak til ca. 6000 brannulykker hvert år i Tyskland – og noen resulterer i betydelige materielle skader. Spesielt med lading som en av hovedårsakene. Det gir i økende grad opphav til rettssaker mellom forsikringsselskaper og forsikringstakere. Men hva anser advokater vanligvis for å være uaktsom oppførsel ved lading av litiumbatterier? Og hvilke generelle forsikringskrav bør du overholde for å sikre deg best mulig? Her er et sett med viktige retningslinjer som vil hjelpe deg å unngå unødvendige komplikasjoner ved en forsikringssak.

Økt brannfare ved lading av litiumbatterier

Ved lading av litiumbatterier er der statistisk sett størst risiko for brann. Dette gjelder spesielt, hvis et defekt litiumbatteri kobles til en lader og den tilførte energien ikke lenger kan omdannes korrekt. Feil kan skyldes en lang rekke ulike hendelser. F.eks. mekanisk skade på litiumbatteriet (fall, slag, knusing) eller feil oppbevaring (termisk stress, eksponering for fuktighet, dyp utladning på grunn av langvarig oppbevaring uten regelmessig lading). Men selv når du lader uskadede litiumbatterier, kan det gå galt: F.eks. overlading av batteriet på grunn av for høy ladespenning eller for lang ladetid. Eksponering for høy varme utenfra kan også være farlig. Kort sagt: Ved lading av litiumbatterier er det mye som kan gå galt.

Branntest: Dette skjer ved ladefeil.

I videoen kan du se hvor raskt en litiumbrann sprer seg. DENIOS branntest illustrerer en overlading.

For testen ble 12 litiumbattericeller satt sammen i en modul. Det tilsvarer til ca. 2 kW strøm (et batteri i en elbil har ca. 100 kW). Litiummodulen ble utsatt for en økt ladespenning. Når den når en verdi på litt over 5V, oppstår det en reaksjon, og litiumbatteriet går opp i flammer og røyk celle for celle (“Thermal Runaway”). En temperaturmåling viser ca. 800 °C på batteriet.

Dine 4 viktigste plikter

I rettssaker mellom eiendomsforsikringsselskaper og forsikringstakere er det vanligvis spørsmål om hvorvidt brukeren har handlet uaktsomt ved bruk av litiumbatteriet og dermed har vært skyld i brannen. Følgende plikter bør under alle omstendigheter overholdes, da overtredelser ikke bare er farlige, men også betegnes som uaktsomme handlinger av jurister:

1. Lading av litiumbatterier kun med tilstrekkelig brannbeskyttelse

Litiumbatterier må aldri lades i nærheten av brennbare materialer eller gjenstander. Du må heller ikke lade litiumbatterier på steder der det forventes høye temperaturer eller sollys. Siden det genereres varme under selve ladingen, bør du aldri dekke til litiumbatterier når du lader dem. Spesielt hvis du skal lade mange enheter samtidig, bør du unngå varmeutvikling i lukkede rom eller skap. Dette kan være problematisk under drift, f.eks. hvis enhetene skal låses eller beskyttes mot uautorisert tilgang under ladingen.

 

Du kan sørge for sikker lading av litiumbatterier i profesjonelle skap for batterilading og laderom som tilbyr 90 minutters brannbeskyttelse både innenfra og utenfra.

I motsetning til standardskap for farlige medier skal skap for lading av litium-ion-batterier ikke bare ha 90 minutters brannbeskyttelse utenfra, men også innenfra. Dersom du ønsker å lade flere enheter samtidig i et skap, må det ha teknisk ventilasjon for å hindre varmeutvikling i skapet. Avhengig av driftssikkerhetskonsept kan det også leveres skap for lading av litiumbatterier med integrert brannslukningsanlegg. Oppbevaring for lading av litiumbatterier fra DENIOS kan utstyres med en lang rekke ulike komponenter avhengig av kravene til anvendelsen. F.eks. med ekstra brannbeskyttelse og brannslukningsteknologi, vertikale F90-skillevegger for separat oppbevaring eller med teknisk ventilasjon med sensorisk temperaturstyring.

2. Bare lad litiumbatterier under tilsyn eller med overvåking.

Lading av litiumbatterier bør alltid skje under tilsyn for å kunne reagere raskt i tilfelle det oppstår  komplikasjoner. Det er selvfølgelig problematisk i bedrifter hvor personalet ikke har mulighet for å overvåke batteriene hele tiden. F.eks. dersom personalet ikke er tilstede eller utenfor arbeidstiden.

 

Tekniske systemer kan hjelpe deg å overvåke ladingen.

Profesjonelle skap for lading av litiumbatterier har integrert sensorsystem (røykvarsler og temperatursensor) og gir alarm ved røykutvikling. En potensialfri bryter gjør det mulig å sende alarmen videre til bygningsforvaltningssystemet. I modeller med integrert brannslukningssystem blir dette automatisk uløst, når den kritiske innendørstemperaturen overskrides. Med det relevante tilbehør kan ulike alarmer differensieres (f.eks. ulike temperaturnivåer) og overføres direkte til smarttelefonen din. Lagrene til lading av litiumbatterier kan utstyres etter dine behov med den nyeste teknologien for lagringsstyring og sensorer for å sikre en kontinuerlig registrering av en lang rekke parametere. I nødstilfeller utløses alarmene automatisk og låse- eller brannslukningssystemene aktiveres.

3. Følg produsentens sikkerhetsinstruksjoner

Produsenter av batteridrevne apparater gir viktig sikkerhetsinformasjon i bruksanvisningen. Som regel gjør de oppmerksom på at du kun må bruke den originale laderen som følger med for lading av batteriet. Det er fordi kun denne laderen er optimalt tilpasset batteriet som er installert i enheten. Det frarådes å bruke forfalskninger. Ytterligere spesifikasjoner vedrører f.eks. temperaturvinduet som batteriet må lades innenfor, maksimal ladetid eller avkjølingstiden som skal overholdes etter bruk før lading. Det er viktig at du overholder produsentens spesifikasjoner og om nødvendig innarbeider dem i din bruksanvisning.

4. Vær forsiktig, når du ikke kjenner tilstanden til batteriet

Du bør ikke lade et litiumbatteri uten å ta dine forholdsregler, hvis du ikke har kjenskap til tidligere skader. Det kan f.eks. være tilfelle hvis du har kjøpt eller leid brukt utstyr. Men også enheter som brukes av flere medarbeidere kan innebære lignende risikoer.

 

Før hver lading skal du derfor kontrollere et litiumbatteri for ytre skader (f.eks. om det er sprukket, bulket eller om kabinettet er oppblåst).

 

Hvis det konstateres skader, må du aldri koble litiumbatteriet til en lader. Driftsrelaterte hendelser som kan medføre skade på litiumbatterier, skal rapporteres, og batteriet skal inspiseres etterpå. Vi anbefaler at disse forholdsregler registreres i en bruksanvisning, og at medarbeiderne bevisstgjøres dette. For at utelukke restrisikoer bør alle de tidligere nevnte plikter også overholdes.

Lad litiumbatteriene dine trygt i passende skap og oppbevaring fra DENIOS

Brannklassifisert miljøcontainer WFP 6 Li-Ion
6 varianter tilgjengelig
Pris ved forespørsel
RFP 315.20 Li-Ion
4 varianter tilgjengelig
Pris ved forespørsel
Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp eller råd? Du kan nå oss via chat, telefon eller e-post. Ta kontakt!

Rådgivning 22 23 85 00

Vil du vite mer om lignende emner?

Laster inn...
i

Den tekniske informasjonen på denne siden er satt sammen nøye og etter beste kunnskap og overbevisning. Likevel kan DENIOS ikke påta seg noen form for garanti eller ansvar, enten kontraktmessig, skadevoldende eller på annen måte, for aktualitet, fullstendighet og korrekthet, verken overfor leseren eller overfor tredjeparter. Bruken av informasjonen og innholdet til dine egne eller tredjepartsformål er derfor på eget ansvar. I alle fall, følg lokalt og gjeldende lovverk.

Meny
Logg Inn
Din handlekurvLagt i handlekurven
Gå til handlekurven
Vi hjelper gjerne til!

Kontakt oss ved å ringe, sende en e-post til info@denios.no eller fyll ut kontaktskjemaet så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Man-tors: 08:00-16:30 | Fre: 08:00-15:00