Varmekammere

DENIOS varmekammere er effektive og holdbare systemer for temperaturer opp til 150°C. Vi tilbyr lagringskapasiteter fra 1 til 18 IBCer eller 4 til 72 fat (200 liters). Kunden kan selv velge mellom 4 ulike energikilder for varmevekslerene. Systemene vil bli malt, galvanisert eller laget i rustfritt stål. Utvalget av tilbehør er konfiguerbart, og kan dermed tilpasses hvert enkelt behov. 

 • Egnet for plassering både utendørs og innendørs
 • Robust stålrammekonstruksjon
 • Oppvarming vha. damp, elektrisk energi, termisk olje eller varmt vann
 • Standardutstyr iht. WHG, og kan dermed brukes som temperaturkontrollert lager for farlige stoffer
 • Kan velges mellom malte, galvaniserte eller av rustfritt stål. GMP-kompatibel eller individuelt tilpasset iht. dine spesifikasjoner.  

 

 

Effektiv kjøling og oppvarming

Forberedelse og fremstilling av temperaturfølsomme stoffer er en stor del av mange produksjonsprosesser innen kjemi-, farmasi-, næringsmiddel- og tekstilindustrien. Dette er områder hvor varmekammere fra DENIOS kan anvendes. 

Ulike temperaturfølsomme stoffer har også ulike materialegenskaper, det betyr at prosessegenskapene til de ulike stoffene varierer avhengig av type stoff. 

Kravene til oppvarmingskammere er derfor relativt brede. I tillegg foregår en økende grad av automatisering og økte krav til produktivitet. De krever en økende integrering av varmekammere i produksjonsprosessen samt god synkronisering med produksjonen som helhet. Gjennomføringen av de to parametrene konstant temperatur og oppvarmingshastighet er også en sentral faktor. 

Kontakt oss for råd!


Egnet for:
Etsende
Oksiderende
Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Giftig
Miljøfare

Bilder av varmekammere


Prosjektforløp for varmekammere

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / design
Planlegging / design
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service & vedlikehold
Service & vedlikehold

Nyttig informasjon om varmekammere

I over 25 år har DENIOS spesialisert seg på å lage standardiserte samt spesialiserte løsninger innen termoteknologi - kundeorienterte, effektive og varer av fremragende kvalitet:

 •         Varmebokser
 •         Varmekammere
 •         Oppvarmingsteknologi for individuelle beholdere
 •         Spesialtilpassede løsninger
 •         Kjøle- og varmeteknologi
 •         Kjøle- og varmekammere
 •         Kjøle- og tempererte containere

 

Temperaturstabilitet
Alle våre varmekamre er underlagt kravet om å oppnå og opprettholde det garanterte termiske nivået, også ved varierende omgivelsestemperatur. Kombinasjonen av kontrollsystemer av høy kvalitet og kraftige kjøle-, klima-, og oppvarmingssystemer sikrer en jevn temperaturfordeling i systemet. 

 

Driftskostnader
Das DENIOS' konstruksjon av produktene tar utgangspunkt i kundens behov. Dette er for oss et viktig aspekt, som minimerer feil og omkostninger. De høye kvalitetskravene forebygger samtidig økonomisk tap. Dette kommer til syvende og sist prosessikkerheten til gode. 


Energieffektivitet
For en skånsom håndtering av verdifulle ressurser spiller energieffektiviteten en viktig rolle. Som en av de første produsentene av varmekammere har DENIOS jobbet hardt for å oppnå dette. DENIOS bruker derfor kun energi-optimerende oppvarmings-, ventilasjons-, og kontrollsystemer. Ut over dette anvendes det moderne ENEV-kompatible isolerings- og tetningsmaterialer. Vha. den konstante standardiseringen har DENIOS' varmekammere et fremragende pris-ytelsesforhold.


Kort oppvarmings- og nedkjølingstid
I moderne automatiserte produksjonsprosesser skal de ulike stoffene være hurtig tilgjengelig. Derfor bør varmekammerene ha en kort opp- og nedkjølingstid. Våre varmeskap oppfyller de høyeste kravene.  


Bruk av temperaturfølsomme stoffer
Oppbevaring av følsomme stoffer krever konstante temperaturer, noe som kun kan realiseres med et klimaanlegg av god kvalitet. DENIOS har varmekamre av høy kvalitet, noe som minimerer risiko og øker prosessikkerheten. Dette sikrer at parametere som temperatur og viskositet oppnås iht. kravene.