Kjølekamre og kjølerom

Kjølekamre og kjølerom

I våre kjølerom og kjølekamre legger vi særlig vekt på energieffektivitet. Jevne isolasjonsegenskaper over hele det ytre skallet samt bruk av komponenter med lav varmeledningsevne reduserer energiforbruket betraktelig. Lagringssystemene kan romme opp til 16 IBCer eller opptil 24 fat. 

Du kan også velge mellom flere alternativer:

 

  • Ex-beskyttelse
  • Brannbeskyttelse innvendig og utvendig
  • GMP-kompatibel
  • Innbyggingsreoler
  • utstyrt som farlig gods-lager vha. integrert oppsamlingskar

 

 

Egnet for:
Etsende
Oksiderende
Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Giftig
Miljøfare

Bilder av kjølekamre og kjølerom


Prosjektforløp for kjølekamre og kjølerom

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging
Planlegging
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service & vedlikehold
Service & vedlikehold