Teknikk- og sikkerhetsrom

Sikkerhetsløsninger for teknologi

Moderne teknologi styrer mange interne prosesser og prosedyrer. Disse komponentene er også vanligvis kostbare og skjøre. Oppbevaringen av slike systemer bør derfor foregå i romsystemer som er utformet for nettopp dette formålet. Teknologi- og sikkerhetsrom fra DENIOS er tilpassede løsninger som er utformet i samarbeid med våre kunder, som helhetlige løsninger tilpasset kundens preferanser og behov. Vi bruker også vår erfaring innen lagringsteknologi for farlige stoffer til optimalisering av de tekniske rommene. 

Vi hjelper deg gjerne