• Individuell rådgivning

 • Kvalitet fra markedsleder

 • Direkte fra produsent

 • Internasjonal Know-how

Lagring av peroksider

Spesialtilpassede peroksidlagre

Alle brannsikringslagre kan utstyres som peroksidlagre. Lagrene består av en robust og korrosjonsbestandig stålkonstruksjon, en ikke-brennbar EI90 isolering samt selvlukkende brannsikringsdører. Disse skapene har sammenlignet med betong, en svært lav egenvekt. 

Ytterligere fordeler og spesialutstyr for ditt peroksidlager er:

 • Oppvarming og avkjøling
 • Slukningsutstyr
 • Temperaturovervåkning
 • Alarmsystemer (optisk og akustisk)
 • Gassalarm
 • Innleggskar av rustfritt stål eller PE-innlegg

Bilder av peroksidlagre


Prosjektforløp for spesialtilpassede peroksidlagre

Rådgivning
Rådgivning
Planlegging / utforming
Planlegging / utforming
Produksjon
Produksjon
Montering / oppsett
Montering / oppsett
Service og vedlikehold
Service og vedlikehold
 • Rådgivning: Tlf. 800 32 950 eller E-mail: post@denios.no

 • Spørsmål?

Sikker lagring - temperaturregulering

SADT (self-accelerating decomposition temperature) er høyest anbefalt temperatur for et stoff, over dette nivået økes risikoen for selv-akselererende nedbrytning av peroksidene. 

Temperaturen på de lagrede stoffene skal være minst 10°C under SADT. For å sikre kvalitetskravene og sikkerhetskriteriene for en konstant temperatur av peroksider, er det ut over F90-brannsikring også viktig å sikre god varmeisolering. 

DENIOS tilbyr alle våre brannsikringslagre med reoler som spesialtilpassede peroksidlagre. Dette sikrer en fremragende F90-isolering med paneler av mineralull (materialeklasse A).  


Sikkerhetsmekanismer på peroksidlagre

Peroksidlagre skal være utstyrt (ifølge BVG B4, avsnitt 7, punkt 6) med overtrykksventiler, som ved en eventuell eksplosjon avleder de ekspanderende kreftene. 

Teknisk ventilasjon forhindrer opphoping av eksplosive gassblandinger. Det integrerte klimaanlegget sikrer at gitt temperatur overholdes. Alle elektriske komponenter er eksplosjonsbeskyttet og CE-sertifisert.