Spesialtilpassede løsninger for lagring av farlige stoffer

Spesialtilpassede løsninger for lagring av farlige stoffer

Spesielt når man lagrer store mengder farlige stoffer, blir kravene til et lager stadig mer komplekst. Det samme gjelder for lovene og forskriftene som må overholdes. Også på stedet hvor lageret skal stå kan det være nødvendig med mer strukturelle endringer. Spesialtilpassede løsninger er en integrert del av DENIOS' systemer for lagring av farlige stoffer. 

På grunn av den modulære strukturen, eventuelt med brannbeskyttelse og/eller termisk isolasjon samt et omfattende utvalg av tilbehør, kan de aller fleste krav oppfylles. Dette inkluderer f.eks. også:

  • Ventilasjon ved oppbevaring av farlige stoffer
  • Innvendig og utvendig brannbeskyttelse
  • Isolasjon for temperert lagring

Vi hjelper dere med rett løsning enten det er snakk om systemer for industri, forskning, mellomlagring i avhendigssektoren, nøkkelferdige systemer, strålebeskyttelsesbeholdere eller peroksidlagring - Vi utformer den nødvendige lagringsløsningen for enhver applikasjon. 

 

 

Passer for
Kronisk helsefare
Miljøfare
Brannfarlig
Oksiderende
Etsende
Giftig
Helsefare

Bilder av spesialtilpassede løsningerProsjektforløp spesialtilpassede løsninger

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / design
Planlegging / design
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service / vedlikehold
Service / vedlikehold