IT-Container

Datasikkerhet er en viktig faktor ved lagring av IT-teknologi, mobilitet er en annen. Våre IT-containere kombinerer begge aspekter i en sikker og gjennomtenkt teknikkcontainer.  Hver container er utformet og tilpasset kundens preferanser. Moderne sikkerhetsutstyr, som bl.a. innbrudd mot hærverk og innbrudd, brannsikring og brannslukningsteknologi, klimaanlegg og nødstrømforsyning er noe av utstyret som containeren kan utstyres med. 

Sikker outsourcing av data

Sammen med syv andre selskaper med spesialiteter innen IT-sikkerhet og datasentre, har vi samlet vår kunnskap i et fleksibelt og moderne serverrom-konsept i et fellesprosjekt. Resultatet er "Complete Data Center" (CDC), som kan erstatte eller utvide ethvert datasenter eller serverrom. 


Egnet for:
Kronisk helsefare
Miljøfare
Brannfarlig
Oksiderende
Etsende
Giftig
Helseskadelig

Bilder av IT-container / skap


Prosjektforløp for IT-containere

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / utforming
Planlegging / utforming
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service & vedlikehold
Service & vedlikehold