Container for radioteknisk utstyr

Fremfor alt må en container for radioteknisk utstyr oppfylle to krav: De må være sikre og holdbare. Ved ekstern lagring av følsom radioteknologi er det ofte en god økonomisk beslutning å utvikle spesielle tekniske- og sikkerhetsrom spesielt for dette formålet. DENIOS' container til radioteknisk utstyr beskytter ditt utstyr effektivt mot farer som lyn, kulde og vær. Det kan også leveres containere som er ekstra sikret mot hærverk, slik at dere skal ha en problemfri drift i lang tid. Den modulære oppbygningen sikrer at containerene for radioteknisk utstyr forblir fleksibel. 

Egnet for:
Kronisk helsefare
Miljøfare
Brannfare
Oksiderende
Etsende
Giftig
Helsefare

Bilder av teknikkcontainer


Prosjektforløp teknikkcontainer

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / utforming
Planlegging / utforming
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service & vedlikehold
Service & vedlikehold