Brenselcelleteknologi

Moderne energiproduksjon involverer ofte bruk av brenselceller. Disse er nettverksuavhengige, fleksible - men i gjengjeld kan de være vanskelig å håndtere. Særlig klimatiske forhold kan skade følsomme systemer. DENIOS' teknikk- og sikkerhetsrom er godt rustet til sikker oppbevaring av drivstoff. Klimatiske installasjoner, avansert brannsikringsteknologi, eksplosjonsbeskyttelse og adskilte oppbevarings- og arbeidsområder gir brukeren økt komfort og maksimal sikkerhet.

Egnet for:
Etsende
Oksiderende
Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Giftig
Miljøfare

Bilder av brenselcelleteknologi


Prosjektforløp for brenselcelleteknologi

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / utforming
Planlegging / utforming
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service & vedlikehold
Service & vedlikehold