Brannslukningsrom

Slukningsteknologien er mangfoldig, og det finnes mange ulike produkter for ulike behov. Derfor skal det være forskjellige slukningsmidler, som skum, pulver, Co2 apparat, etc til rådighet. Slukningssystemer for inert gass arbeider normalt vha. svoveldioksid, nitrogen eller argon. Disse omsendige og følsomme systemene gjør lagring i egnede containere nødvendig, for å være forberedt, og ha tilstrekkelig utstyr ved en eventuell nødsituasjon. DENIOS brannslukningsrom tilbyr en sikker og økonomisk mulighet for lagring, som skapløsning eller walk-in container.  

Egnet for:
Kronisk helsefare
Miljøfare
Brannfarlig
Oksiderende
Etsende
Giftig
Helsefare

Bilder av teknikkcontainer - brannslukningsrom


Prosjektforløp for teknikkcontainer

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / utforming
Planlegging / utforming
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service & vedlikehold
Service & vedlikehold