• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Prøve- og analyserom

Prøve- og analyserom fra DENIOS er mye mer enn teknologi og sikkerhetsrom med ekstra ventilasjonsutstyr. De er fullverdige state of the art-arbeidsplasser utstyrt med brann- og eksplosjonsbeskyttelse. Her er all kompetanse hos DENIOS kombinert i ett enkelt produkt: lagring av farlige stoffer, arbeidssikkerhet, termoteknologi og luftteknologi. For eksempel er sertifiserte avsug-systemer integrert i prøve- og analyserommene for å beskytte de ansatte når de arbeider med farlige stoffer som kan avgi støv eller avgasser. Som trygge arbeidsmiljøer kan DENIOS test- og analyserom opprettes og drives fleksibelt, for eksempel direkte i produksjonen. 

 

 

Egnet for:
Etsende
Oksiderende
Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Giftig
Miljøfare

Bilder av prøve- og analyserom


Prosjektforløp for prøve- og analyserom

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / utforming
Planlegging / utforming
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service & vedlikehold
Service & vedlikehold