Doseringsstasjon

DENIOS' ingeniører utvikler løsninger som oppfyller kravene optimalt. Derfor anvendes våre doseringsløsninger blant annet som blandingsrom til maling og lakk. De brukes også som rom for oppbevaring av prosessgasser. Den fleksible tilpassningen av det innvendige utstyret gjør det også enkelt å gjøre endringer, grunnet endrede behov eller nye regler. Å flytte doseringsstasjonen er heller ikke et problem, takket være mobiliteten til rommene. Dersom sikkerhetsavstanden rundt skapet ikke kan oppfylles grunnet begrenset plass, kan skapene bli utstyrt med REI90-brannsikring samt. godkjenning av DIBt i Berlin. Med dette utstyret og et WHG-oppsamlingskar egner depotene seg til installasjon uten sikkerhetsavstand. 

Egnet for:
Etsende
Oksiderende
Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Giftig
Miljøfare

Bilder av doseringsstasjon


Prosjektforløp for doseringsstasjon

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / utforming
Planlegging / utforming
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service & vedlikehold
Service & vedlikehold