Laboratorierom

Laboratorierom

Støv og avgasser er en fare for ansatte, og krever velutstyrte arbeidsplasser. Da er det ofte nødvendig å supplere det personlige verneutstyret med tekniske løsninger. Til dette formålet utruster vi våre teknikk- og sikkerhetsrom som fullverdige laboratorierom. Ved å installere sertifiserte DENIOS arbeidsbord, uttrekkssystemer og sikkerhetsanordninger for brann- og eksplosjonsbeskyttelse, tilbyr laboratorierom ideelle forhold for dine ansatte når de arbeider med farlige / skadelige stoffer. Prøve- og analyserom, doseringsstasjoner eller test- og lagringsløsninger for Li-ion-batterier er tenkelige anvendelsesområder. 

Vi hjelper deg gjerne >>