Individuelle løsninger luftteknikk

Når det arbeides med bl.a. maling og lakk kan det oppstå uønskede emissjoner, og noen komponenter kan være brennbare. Det samme gjelder for arbeidsoppgaver som involverer løsemidler. Også arbeidsstasjoner hvor stoffer blandes er aktuelle områder for et luftteknisk anlegg. Våre spesialtilpassede løsninger innen luftteknologi kommer i ulike størrelser, og med ulikt omfang. I vårt sortiment har vi blandingsrom, tappestasjoner og house-in-house-systemer. 

DENIOS' eksperter utvikler spesialtilpassede løsninger, som effektivt utnytter potensialet for et ergonomisk og brukervennlig system samtidig som systemet er energieffektivt. 

  • Arbeidsstasjoner i laboratorier
  • Blandingsrom til farger / maling
  • Rengjørings- og lagerrom
  • Tappestasjoner
  • House-in-House-Systemer

 

 

Egnet for:
Etsende
Oksiderende
Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Giftig
Miljøfare

Bilder av spesialtilpassede løsninger innen luftteknikk


Prosjektforløp for løsninger innen luftteknologi

Konsultasjon
Konsultasjon
Planlegging / utforming
Planlegging / utforming
Produksjon
Produksjon
Montering
Montering
Service / vedlikehold
Service / vedlikehold