• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Personlig sikkerhetsutstyr


Hva er personlig verneutstyr?

Personlig verneutstyr / sikkerhetsutstyr er utstyr for beskyttelse av mennesker. Slikt utstyr har som hensikt å beskytte mennesker mot eksponering av farer i det daglige arbeidet. DENIOS tilbyr følgende utstyr:

  • Åndedrettsvern
  • Øye- og ansiktsvern
  • Hørselvern
  • Hansker og håndbeskyttelse
  • Hodebeskyttelse
  • Fallsikringsutstyr
  • Vernebekledning