• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Arbeidssikkerhet


Arbeidssikkerhet

Som arbeidsgiver er du forpliktet til å sikre dine medarbeidere mot eventuelle farer. Skader og ulykker på arbeidsplasser skjer relativt ofte. Dette er ikke bare en belastning for den berørte, men også for bedriften. Kostnader relatert til arbeidsskader og ulykker er betydelige, sykemeldinger og frafall av arbeidskraft og redusert produktivitet er eksempler på dette. Tilstrekkelig sikring av både arbeidsplass og personlig verneutstyr er derfor ikke bare lovpålagt, men også en fordel for bedriften. 

For oss er arbeidssikkerhet og beskyttelse av medarbeidere like viktig som teknisk sikkerhet. Derfor bruker DENIOS sin erfaring innen håndtering av farlige stoffer på områder som personlig sikkerhetsutstyr, og tilbyr dermed komplette løsninger innen alle områder.