• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Rengjøring / bortskaffelse


Hjelpemidler for rengjøring og bortskaffelse

DENIOS har et stort produktsortiment innen området rengjøringsbeholdere til rengjøring og bortskaffelse. Spraykanner som sikrer optimal sikkerhet ved håndtering av farlige stoffer, rengjøringsbord og rengjøringsbeholdere til avfetting og rengjøring av emner er noen av produktene vi har å tilby. 

DENIOS' bio.x sortiment bruker kun miljøvennlige rengjøringsmidler uten løsemidler. Man blir dermed ikke eksponert for de avgassene som rengjøringsmidler med løsemidler avgir. Dette er dermed en god løsning, både for miljøet og for de ansatte. 

Mesteparten av alt avfall ansees som resirkulerbart, og skal dermed tilbakeføres inn i det økonomiske kretsløpet. For å sikre en effektiv resirkulering, er det en forutsetning at alt avfall sorteres. DENIOS tilbyr avfallssystemer, i ulike variasjoner og størrelser, og som både er egnet for bruk utendørs eller innendørs. 

Av utstyr til rengjøring og bortskaffelse, tilbyr DENIOS også utstyr som væskesugere, rengjøringsbeholdere, selvlukkende søppelspann, piktogrammer og etiketter for sortering av avfall, etc.