• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Absorbenter


Finn egnet absorbent

Produktfinner DENSORB
Start

Absorbent-guide

DENSORB absorbenter

Ønsker du mer informasjon angående:

  • Bruken av absorbenter / bindemidler
  • Valg av rett produkt
  • Funksjonen til de ulike typene 

Lær mer om dette i vår absorbent-guide ved å klikke på linken under!

Absorbent-guide


Vær forberedt!

Å være forberedt på en nødsituasjon er ensbetydende med å planlegge og legge til rette for potensielle farer. Dette gjelder spesielt ved håndtering av vann- og miljøskadelige stoffer som oljer eller kjemikalier. Hvis vi tar for oss en produksjonsbedrift, så ser man at det er flere steder ting kan gå galt. Dette kan være alt fra søl når man tapper væsker, beholdere som lekker eller lekkasjer fra maskiner og utstyr. Det er viktig å sørge for at selv små mengder ikke ender opp i naturen. Dette kan oppnås med egnede sikkerhetstiltak samt bruk av absorbenter. 

 

 

 

 Ulike formater?

Alle DENSORB absorbenter er tilgjengelige i form av slanger, puter, matter og ruller. Slanger er egnet for inndemning av væsker, puter er egnet for absorbering av større mengder og ruller sikrer økonomisk bruk. Produktene fra DENSORB består av høyabsorberende spesialfleece dekket med et beskyttende lag. Avhengig av versjon kan materialet holde på opp til 16 ganger sin egen vekt. 

 

Valg av absorbenter?

Å velge rett absorbent er ganske enkelt. Til tross for alle mulige kombinasjoner å velge i. Vårt utvalg av absorbenter kan deles inn i 3 kategorier. Under får du en kort innføring:

Ønsker du en komplett innføring i absorbentenes egenskaper? Prøv ut vår Absorbent-guide

 

 

 

Trygg bruk av absorbenter?

Kjemikalie- og oljeabsorbenter utgjør ikke en sikkerhetsfare i seg selv. Imidlertid tar absorbentene egenskapene til den absorberte væsken. Brukte absorbenter må håndteres i samsvar med gjeldende forskrifter. Et oljeabsorbent må derfor håndteres i henhold til reglene for deponering av olje. Samme prinsipp gjelder for kjemikalieabsorbenter (spesialabsorbenter). 

 

Hva bør vurderes under lagring?

Absorbenter bør beskyttes mot permanent UV-stråling og oppbevares på et tørt sted. Lagringstemperaturen spiller liten rolle ettersom smeltetemperaturen er på 170° C. 

Dersom disse kriteriene er oppfylt, kan absorbentene lagres permanent. 

Absorbenter