Reoler til lagring av farlige stoffer


Reollagring av farlige stoffer

Lagring av farlige stoffer i reoler kan gjennomføres med store tilpasninger. DENIOS' sortiment av reoler for sikker oppbevaring er omfattende, og vi har utførelser for de alle fleste anvendelsesformål. Stablereoler og fatreoler brukes der hvor stoffer skal tappes og lagres sikkert i fat eller smådunker.  

Beholderne kan oppbevares stående eller liggende på pallereolene. Det er også mulig å lagre IBCer. Innleggskar muliggjør oppbevaring av syrer og baser. 

Oppsamlingskar av stål eller polyetylen er tilpasset de ulike stoffene som skal lagres. Reolkar av stål fås i to utgaver: enten en versjon som kan legges på tverrbjelkene, eller som bunnkar. Dermed utvides eksisterende reolsystemer enkelt og økonomisk. Reolkar av stål er spesielt egnet til lagring av vannforurensende stoffer og antennelige væsker. 

Reolkar av polyetylen brukes til lagring av syrer og baser. DENIOS produserer kar til alle vanlige reolbredder. Karrene fås med galvanisert gitterrist eller gitterrist av polyetylen. Pallereoler fra DENIOS er plass- og tidsbesparende og forenkler arbeidsprosessene.