Oppsamlingskar


Lagring av farlige stoffer med oppsamlingskar

 

Et oppsamlingskar brukes til å forhindre lekkasjer ut i arbeidslokaler og miljøet. Med minimal innsats kan du ta et stort skritt mot sikker lagring av farlige stoffer. Som leverandør og produsent av det største sortimentet av oppsamlingskar, kan vi hjelpe deg med å finne rett oppsamlingskar for ethvert behov. 


For hvilke oppgaver trenger du et oppsamlingskar?

Dersom din bedrift håndterer farlige stoffer i større volum, og som ved en eventuell lekkasje kan renne ned i avløp, eller ut i arbeidslokalene, bør dette forebygges. Skadelige stoffer kan være oljer, løsemidler, maling, lakk, kjemikalier, etc. Dette er stoffer som ikke bør lekke ut, både med tanke på arbeidslokaler og sikkerhet, men også med tanke på miljøet. Oppsamlingskar er en enkel og effektiv løsning for å forsikre seg mot dette. 

Oppsamlingskar av stål

Er oppsamlingskar nødvendig?

Kort fortalt: ja!

WHG (Water act) § 62 og TRGS 510 fastslår at det ved lagring, overføring og håndtering av større mengder farlige stoffer skal sørges for et område som er sikret mot lekkasjer, og mer spesifikt tilpasses slik at eventuelt søl ikke renner ut i avgrunnen, ut i lokalene eller fører til ødeleggelser i naturen. Et oppsamlingskar er en velegnet løsning til nettopp dette formålet. 

Stål, rustfritt stål eller plast?

Dette avhenger av hvilket stoff som skal lagres. I utgangspunktet må oppsamlingskaret være motstandsdyktig mot stoffet som skal lagres. Som en tommelfingerregel, så bruker man oppsamlingskar av stål dersom stoffene som lagres er vannforurensende eller brennbare, for eksempel oljer, lakk, maling etc. DENIOS tilbyr de fleste oppsamlingskarene som galvanisert eller malt versjon. 

For lagring av aggressive kjemikalier, som syrer og baser, brukes oppsamlingskar av plast eller oppsamlingskar av rustfritt stål. Disse er korrosjonsbestandige, og er dermed optimalt designet for lagring av disse stoffene. 

Oppsamlingskar PE_01

Hvor stort bør oppsamlingskaret være?

Et oppsamlingskar bør kunne holde hele innholdet i den største beholderen som er lagret samt minst 10 prosent av den totale mengden som lagres. For å lære mer om oppsamlingskar kan du nå benytte deg av vår guide for valg av oppsamlingskar

Forresten, i vår nettbutikk finner du rett oppsamlingskar for enhver applikasjon. Alt fra løsninger for oppbevaring av små beholdere, fat og IBC-tanker.

Hvordan kan du beskytte større arealer?

Når du ønsker å beskytte større områder mot lekkasjer og forurensning, er gulvelementer et rett valg. Gulvelementer er velegnede til beskyttelse av et helt rom, og takket være det store tilbehørssortimentet, fra kantbeslag til påkjøringsramper etc. er dette en svært anvendelig og fleksibel løsning. Gulvelementene kan benyttes som individuelle elementer, eller kombineres til et komplett system. Gulvelementene kan også  monteres i eksisterende lokaler, uten store endringer. 

Gulvelementer

Lagring og avtapping i en og samme løsning

Avtappingsprosesser fra de lagrede beholderne kan effektivt sikres ved hjelp av et oppsamlingskar, da drypp og lekkasjer fanges opp umiddelbart. Med mindre endringer kan nesten hvilken som helst oppsamlingskar utvides til en tappestasjon. Utstyr til avtapping, som f.eks. trakter og fattilbehør finnes i vårt sortiment.  

Kan oppsamlingskar benyttes utendørs?

Ja, men bare under tak. Hvis oppsamlingskaret står eksponert for nedbør vil dette svekke funksjonen da oppsamlingskaret vil fylles med regnvann.