Vertikalskap


Sort by
1 til 15 fra 15
Show
per page

Vertikalskap

Vertikalskap

Skap for lagring av farlige stoffer skal tas på alvor. En korrekt og sikker løsning for ditt formål er avgjørende. Gode oppbevaringsløsninger som samtidig er svært arealeffektive gjør det svært enkelt å lagre mindre beholdere av farlige stoffer i umiddelbar nærhet til arbeidsstasjonen / bruksstedet. I motsetning til klassiske skapvarianter, så har dette skapet vertikale uttrekk, noe som er svært arealeffektivt og samtidig mer oversiktlig ettersom man enkelt kan nå beholdere plassert bak i skapet. Skapet tilbyr bl.a. 90 minutters brannmotstandsdyktighet, selvlukkende dører og individuell tilpasning av innmaten i skapet.