Farlig gods-depot for lagring av fat og småbeholdere


Sort by
1 til 36 fra 73
Show
per page

Farlig gods-depot til fat og smådunker

Farlig gods-depot til fat og smådunker

Farlig gods-depot til fat og smådunker er egnede til oppbevaring av smådunker og fat, og tilbyr effektiv beskyttelse og sikkerhet ved bruk av farlige stoffer. Depotene er egnet til plassering innendørs og utendørs, og fås med opptil 1.250 liters oppsamlingsvolum. Depotene fås enten i lakkert og galvanisert utførelse (egnet til oppbevaring av antennelige væsker) eller i polyetylen (PE) med høy kjemisk bestandighet mot syrer og baser. 

 

Depot til farlige stoffer

DENIOS' miljødepoter for sikker lagring av farlige stoffer iht. loven. Miljødepoter til farlige stoffer kan brukes til lagring og avtapping av småemballasjer, fat og IBCer. Depoter for farlige stoffer er godkjent til oppbevaring av vannforurensende stoffer og antennelige væsker (H224-H226). 

Dine fordeler:

  • Ideell til avtapping
  • Hyller til smådunker
  • Sikker lagring av aggressive kjemikalier
  • Sikker lagring av brennbare væsker
  • For bruk innendørs og utendørs
  • Sertifiserte og godkjent av DIBt
  • Integrert oppsamlingskar
  • DENIOS Garanti

Velg mellom depoter med kunststoff-lokk for lagring av vannforurensende stoffer eller depoter med stål-lokk for lagring av antennelige stoffer. Lokket kan utstyres med gassfjær, noe som forenkler åpning og lukking av depotet. Kan fås i lakkert eller galvanisert versjon. Depotet er svært universalt vha. reoler, som gir svært mange kombinasjonsmuligheter til både liggende og stående lagring. 


Tilbehør:
Miljødepotene kan utstyres med teknisk ventilasjon og oppvarming (til beskyttelse mot frost). Depotet kan utvides med flere ulike tilvalg, som f.eks. flere reoler, tappestativer etc. Til lagring av større mengder anbefaler vi DENIOS' miljøcontainere.