• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Skap for farlige stoffer


Oppbevaring av farlige stoffer

Lovgivningen omkring oppbevaring av farlige stoffer kan være krevende. Som en del av risikovurderingen skal farer ved håndtering og lagring av farlige stoffer identifiseres, og sikkerhetstiltak iverksettes. Ved lagring av store mengder, som f.eks. IBC-tanker, er ikke lengre et skap tilstrekkelig. For sikker oppbevaring av store mengder farlige stoffer anbefales lagre / miljøcontainere spesielt tilpasset til farlige stoffer. DENIOS skiller mellom walk-in lagre og miljøcontainere. Begge varianter fås med og uten brannbeskyttelse. 

Walk-in lagre

Mobile, sikre og fleksible: slik kan våre walk-in lagre til farlige stoffer beskrives. For å gjøre veien mellom arbeidssted og lager så kort som mulig, anvendes walk-in lagre ofte som desentrale lagre. På denne måten kan walk-in lagrene bidra til å optimere virksomhetens prosesser. Walk-in lagrene fra DENIOS er optimale for oppbevaring av smådunker, og reoler som innvendig tilbehør skaper et optimalt overblikk over lagerets innhold. Med lagrene kan man også velge mellom ulike typer tilleggsutstyr, som for eksempel teknisk ventilasjon eller oppvarming. 

Men walk-in lagrene fra DENIOS kan mer: Ved hjelp av naturlig ventilering er de også velegnede til passiv lagring av antennelige væsker H224, H225 eller H226. Til aktiv lagring er teknisk ventilasjon påkrevd. Det skal tas hensyn til ventileringen under konfigurasjonen, fordi den tekniske ventilasjonen krever et lukket system for å kunne oppnå den påkrevde luftutskiftningen. Oppbevaring av antennelige væsker krever også potensialutligning. Som brannbeskyttet versjon med EI90 brannbeskyttelse, både innvendig og utvendig, er bruksområdene for et walk-in lager enda større. 

Walk-in lagre

Lager for farlige stoffer som reolsystem

Reollager

Dersom de mengdene som skal oppbevares overstiger kapasiteten til et Walk-in lager, er bruken av reolsystemer et godt alternativ. Reollagre er optimalisert for fat på paller eller IBCer. Pallene i reolen nås ved hjelp av gaffeltruck. DENIOS' reolcontainer er godkjent iht. lovgivning for håndtering av grunnvannforurensende stoffer. og fra tyske DIBt (tysk institutt for byggteknikk). Reolsystemet er konstruert av en stabil stålkonstruksjon. Takket være naturlig ventilering kan antennelige væsker lagres passivt, det vil si i uåpnet emballasje. De samme reglene gjelder for oppbevaring av antennelige stoffer / væsker, som ved Walk-in lagrene. Dette gjelder også sikkerhetsavstand til andre bygninger. Dersom sikkerhetsavstanden ikke kan overholdes, skal stoffene lagres i et brannsikringslager.