Brannsikre containere


Brannsikringslagre

Brannsikringslagre fra DENIOS tilbyr sikker oppbevaring av brannfarlige stoffer. DENIOS' brannsikringscontainere er sertifisert med REI 120, noe som betyr at containeren er testet og godkjent for å motstå brann i opptil 120 minutter, innenifra og utenifra. Dette garanterer maksimal sikkerhet og beskyttelse av både medarbeidere og lokaler. DENIOS brannsikringslagre gjør det mulig å oppbevare brannfarlige stoffer når bygninger uten sikkerhetsavstand. 

Brannsikringscontainere er godkjent til oppbevaring av brannfarlige stoffer, og er designet for oppbevaring av dunker, fat og IBCer. Alle brannsikringscontainere kan om ønskelig bli utstyrt med teknisk ventilasjon, ramper, dører etter eget ønske samt ønsket låsesystem. 


Spesialtilpassede løsninger

Spesialtilpassede løsninger for lagring av farlige stoffer

Ved oppbevaring av store mengder farlige stoffer er kravene til et lager relativt komplekse, og man må i større grad ta hensyn til lover og regler. DENIOS utvikler og produserer også spesialtilpassede løsninger innen feltet lagring av farlige stoffer. Under dette inngår 4 hovedområder:

 • Lagerteknikk til farlige stoffer
 • Termoteknikk
 • Luftteknikk
 • Teknikk- og sikkerhetsrom

 

Les mer


Brannsikringslager

Med DENIOS brannbeskyttelse får du optimal sikkerhet og effektiv brannbeskyttelse. Alle brannsikringslagre fås med brannbeskyttelse opp til 120 minutter. Brannsikringslagre fra DENIOS har bestått en brannkammertest iht. EN13501-2 / REI120. I land som Tyskland og Østerrike kreves som regel EI90, som betyr en brannmotstandsdyktighet på 90 minutter. Med produkter fra DENIOS er du alltid på den sikre siden. Brannsikringslagre leveres klar til bruk. Lagrene er godkjent for lagring av antennelige væsker, og er optimalisert for lagring av små beholdere, fat og IBCer. DENIOS brannsikringslagre fås som både lagercontainer og walk-in containere. 

Ihre Vorteile:

 • Brannbeskyttelse iht. EN 13501-2
 • Brannmotstandsdyktighet på 30, 60, 90 eller 120 minutter
 • Brannsikring både innenifra og utenifra
 • Plassering innendørs eller utendørs
 • Integrerte oppsamlingskar
 • Selvlukkende dører
 • Stabil stålrammekonstruksjon
 • DIBt godkjenning
 • DENIOS Garanti

DENIOS-Brannsikringslagre tilbyr maksimal sikkerhet ved oppbevaring av farlige stoffer, og overholder alle gjeldende lover og bestemmelser - DENIOS' brannsikringslagre er en miljøriktig og sikker investering på lang sikt. 

Walk-in brannsikringscontainere

Fat og smådunker oppbevares sikkert i et walk-in brannsikringslager. Lagrene av typen BMC er testet og godkjent av DIBt. BMC-S er en kompakt løsning for små mengder fat og IBCer, og BMC-M har vist seg som en praktisk allrounder med lagerplass på opp til 12,5 kvm. BMC-X brukes som et universalt storlager med lagerplass på opp til 21 kvm. 

Walk-in brannsikringscontaineren BMC har et galvanisert oppsamlingskar i stål laget av èt helt emne. Dermed kan det også lagres større enheter. For lagring av etsende stoffer utstyres containeren med et oppsamlingskar av polyetylen eller rustfritt stål. De galvaniserte gitterristene kan forøvrig tas ut når oppsamlingskaret skal rengjøres.

Brannsikre reollagre 

Når det skal oppbevares større enheter, som f.eks. fat eller IBCer, er et brannsikkert reollager med enkel forsyning fra gaffeltruck et godt valg. Produktene i serien FBM har f.eks. plass til 64 fat à 200 liter, 24 europaller, 16 kjemipaller eller 16 IBCer à 1000 liter. Fordeler: Serien FBM finnes også med 120 mm frihøyde, kan fås med selvlukkende dører eller skyveporter. Skyveportene kan forøvrig utstyres med fjernbetjening. 

Ved lagring av antennelige stoffer på paller eller i IBCer er et reollager fra serien FBM med brannbeskyttelse en sikker løsning:

 • FBM base uten frihøyde, eller
 • FBM plus med frihøyde (også egnet til forsyning med palleløfter)

Serien FBM fås som standard med omfattende utstyr, og kommer i mange ulike varianter:

 • For plassering innendørs eller utendørs
 • Èn eller to seksjoner
 • 1-2 lagernivåer
 • Enkel eller dobbel dybde
 • Dører med antipanikk-lås
 • REI 90 (F90)-Brannbeskyttelse (90 minutter) innenifra og utenifra. 

 

Brannsikringscontainer som peroksidlager 

Organiske peroksider er ustabile, temperaturfølsomme, brennbare og delvis eksplosjonsfarlige. Ved lagring av slike kjemikalier kreves grundige sikkerhetstiltak. Alle DENIOS' peroksidlagre har en REI 120 godkjenning fra DIBt (Tysk institutt for byggteknikk). 

Alle brannsikringscontainere fås med teknisk ventilasjon, påkjøringsrampe, 1- eller 2-fløyet dør, dørholder, oppvarming og eksplosjonsbeskyttelse. Kan også utstyres med individuelle reolsystemer og belysning.