• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Lagring av farlige stoffer

Håndtering av farlige stoffer

Hos DENIOS drar du nytte av Europas største utvalg av sertifiserte produkter for lagring og håndtering av farlige stoffer. Testet og godkjent av DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) som er et anerkjent tysk testinstitutt. Våre løsninger sikrer lovlig og effektiv oppbevaring av brannfarlige, oksiderende, giftige eller vannforurensende stoffer. 


Oppsamlingskar
Oppsamlingskarene fra DENIOS er TÜV / MPA-godkjent. Vår produktportefølje inkluderer oppsamlingskar til oppbevaring og påfylling, mobile oppsamlingskar, store oppsamlingskar til IBC'er samt gulvelementer for beskyttelse av større gulvarealer. 

Tappestasjoner

For dosering og avtapping av fat og IBC'er. DENIOS har et stort utvalg av tappestasjoner i både stål og kunststoff (polyetylen / PE)

Gulvelementer

Gulvelementer fås i både kunststoff (polyetylen) eller stål. Ved å kombinere flere gulvelementer kan man lage en stor flate (modulbasert). Vi tilbyr også ulike påkjøringsramper for å gjøre påkjøring av f.eks. truck eller traller enklere. 

Depoter til farlige stoffer
Miljø-depoter til farlige stoffer fra DENIOS garanterer sikker og effektiv lagring av antennelige, giftige, brennbare og vannforurensende stoffer iht. loven. Alle DENIOS' depoter til farlige stoffer er godkjente. Våre sertifiserte lagre til farlige stoffer er modulære, mobile og effektive. Vha. individuelle tilpassningsmuligheter kan våre depoter tilpasses ditt behov. 

Brannsikringslagre
Brannsikringslagre (BMC) og brannsikre reollagre (FBM) yter høy beskyttelse ved oppbevaring av antennelige væsker og brennbare stoffer. Brannsikringslagre fra DENIOS har bestått en brannkammertest over 120 minutter etter EN 13501 hos et stort anerkjent testinstitutt i EU. Brannsikringslagrene er iht. EN 13501-2 klassifisert til REI 120, og er dermed i samsvar med relevante EU-direktiver. Brannsikringslagre fra DENIOS garanterer høyeste standard for brann- og eksplosjonsbeskyttelse. 

Reoler for lagring av farlige stoffer
Reoler til smådunker, fatreoler, pallereoler og reolkar til ettermontering for sikker oppbevaring av farlige stoffer. 

Skap til farlige stoffer
Effektiv brannbeskyttelse ved oppbevaring av antennelige væsker på arbeidsplassen. DENIOS har et stort sortiment av skap til farlige stoffer: Brannsikringsskap med fløydører eller en plassbesparende versjon med foldedører. DENIOS har skap til farlige stoffer i forskjellige dimensjoner og varianter. 

Lagring av gassflasker
Uavhengig av om du skal plassere ditt gassflaskelager utendørs eller innendørs, eller om du kan overholde aktuell sikkerhetsavstand til andre farekilder, så har DENIOS rett løsning for deg. Gassflaskeskap, gassflaskelagre med brannbeskyttelse, tilbehør til transport av gassflasker m.m. Alt med høy sikkerhetsstandard. 


Depoter til fat og smådunker

Allsidig, anvendelig, robust og værbestandig: Depoter av kunststoff, som f.eks. PolySafe depotet til vannforurensende stoffer og aggressive kjemikalier. For plassering utendørs eller innendørs har DENIOS også et farlig gods-depot av stål til oppbevaring av vannforurensende stoffer og antennelige væsker (H224-H226) iht. loven. DENIOS' depoter tilbyr sertifisert sikkerhet, og er godkjent for lagring av antennelige væsker.