• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Fathåndtering


Hvordan sørge for tilstrekkelig sikkerhet ved håndtering av farlige stoffer i fat?

For enhver bedrift som håndterer større mengder farlige stoffer er det sentralt å unngå ulykker. Det stilles krav til lover og regler som regulerer håndteringen av stoffer som kan medføre skade på mennesker og miljø. 

For å sørge for tilstrekkelig sikkerhet er man avhengig av visse hjelpemidler i sitt daglig arbeid. Farlige stoffer lagres ofte i fat. Korrekt utstyr for håndtering av fat og beholdere er derfor sentralt for sikkerheten i bedrifter som håndterer skadelige stoffer i større mengder. 

Våre produkter hjelper deg ikke bare med flytting og transport av fat, men også rotering og plassering av fat på en enkel måte. Dette forenkler arbeidet når man bedriver tappearbeid /tømming. 

Fathåndtering