• Produktsortiment på over 7.000 produkter

  • Frakt på forespørsel

  • Spesialtilpassede løsninger på mål

  • Gratis rådgivning

Elektriske pumper, trykkluftspumper

Hva må du ta hensyn til?

Væsker har svært varierende viskositet og kjemiske egenskaper. Det er ingen pumpe som tilfredsstillende kan håndtere alle stoffer. Man må derfor basere valget av type pumpe på hvilke stoffer den skal anvendes med:

  • Syrer og baser samt kjemikalier / aggressive kjemikalier 
  • Drivstoff, diesel, motoroljer
  • Løsemidler, maling og lakk
  • Stoffer med spesielt høyt innhold av faste stoffer / høy viskositet
  • Kjølevæsker, hydrauliske oljer, giroljer, rengjøringsmidler, medisiner og næringsmidler. 

Avhengig av kravene, er pumpene optimalisert for forskjellige stoffer, og er tilgjengelige i ulike størrelser og konstruksjoner. Dermed må du velge rett pumpe, enten elektrisk eller trykkluftspumpe i henhold til viskositet og anvendelsesområde. Produkter tilpasset for bruk i eksplosjonssikrede områder er også tilgjengelig i vårt sortiment. 

Pumper