Personvern

Vi gleder oss over din interesse for vår nettbutikk. Ditt personvern er svært viktig for oss. Nedenfor informerer vi deg detaljert om behandling av personopplysninger i samsvar med artikkel 13 i EUs personvernforordning (GDPR). Hvis du har spørsmål eller kommentarer til disse personvernreglene, kan du kontakte vår personvernansvarlig på privacy@denios.com eller vende deg til de som er ansvarlig for databehandling, nemlig

               Aquatiq Chemistry,
               Borgeskogen 41
               3160 STOKKE

               Tlf.: (+47) 800 32 950
               E-Mail: post@denios.no
               Internett: www.denios.no

Databehandlingen av dine personopplysninger oppdeles i to kategorier:

1. Vi behandler alle nødvendige data for kontraktsgjennomføring og til reklameformål, som for eksempel utsending av nyhetsbrev eller reklameutskrifter. Eksterne tjenesteleverandører involvert i gjennomføring av kontrakten, som f.eks. logistikkfirmaer eller betalingstjenester, vil motta slike data i den grad dette er nødvendig.

2. Ved tilgang til vår nettside utveksles ulike opplysninger automatisk mellom din sluttenhet og vår server, dette kan også omfatte personopplysninger. Informasjonen som samles inn på denne måten, vil bl.a. brukes til å optimalisere nettstedet vårt eller vise annonser i nettleseren på sluttenheten din.

I denne delen finner du ut mer om hvilke formål personopplysningene behandles for, det juridiske grunnlaget for behandlingen, legitime interesser forfulgt av oss eller en tredjepart, og mottakerkategorier

Datainnhenting og -bruk i kontraktsgjennomføring og ved åpning av kundekonto

Vi behandler personopplysninger for kontraktsgjennomføring og åpning av kundekonto, når du frivillig deler dem med oss som en del av din bestilling, ved kontakt med oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), eller når du åpner en kundekonto. Hvilke data som innhentes, vises i de ulike registreringsskjemaene.

Det handler hovedsakelig om følgende informasjon:

 • Fornavn, etternavn
 • Fakturerings- og leveringsadresse
 • E-postadresse
 • Fakturerings- og betalingsinformasjon
 • Ev. fødselsdato
 • Ev. telefonnummer

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger med hensyn til kontraktsgjennomføring er artikkel 6, punkt 1 (b) av EUs personvernforordning. For å kunne bruke e-postadressen din sender vi deg en e-postbekreftelse basert på artikkel 6, punkt 1) (c) av EUs personvernforordning. Så sant vi ikke bruker kontaktopplysningene dine til reklameformål, kan vi lagre dataene som er innhentet for kontraktsgjennomføring frem til utløpet av lovbestemte eller potensielle kontraktsgarantier og garantirettigheter. Etter utløpet av denne perioden beholder vi informasjonen om avtaleforholdene som kreves i henhold til handels- og skattelovgivning. I denne perioden (vanligvis ti år etter kontraktavslutning) vil slike data kun behandles i en kontroll av skattemyndighetene.

Opprettelse av kundekonto er frivillig og skjer basert på ditt samtykke iht. artikkel 6, punkt 1 (a) av EUs personvernforordning. Opplysninger lagret om deg kan alltid ses og endres i kundekontoen.

Til avvikling av kjøpskontrakten kreves også denne databehandlingen:

Dataoverføring for kontraktsoppfyllelse, identitets- og kredittvurdering
For å oppfylle kontrakten vil vi dele e-postadressen din og ev. telefonnummeret med speditøren som er på oppdrag for oss, i den grad dette er nødvendig for levering av bestilte varer. I løpet av betalingsprosessen overfører vi nødvendig betalingsinformasjon til kredittinstitusjonen som er ansvarlig for betalingsprosessen, og eventuell betalingstjeneste som er kontrahert med oss, eller til den betalingstjenesten du valgte under bestillingsprosessen.

Om nødvendig kontrollerer vi identiteten din, basert på det juridiske grunnlaget i artikkel 6, punkt 1 (b) samt (f) av EUs personvernforordning. Berettigelsen til dette ligger således i vernet av din identitet og unngåelse av bedrageriforsøk som pålegges oss. Omstendigheten og resultatet av vår forespørsel vil lagres i din kundekonto eller gjestekonto for hele kontraktforholdets varighet.


Databehandling til reklameformål
På grunnlag av artikkel 6, punkt 1 (f) av EUs personvernforordning finnes det en legitim interesse for den ansvarlige ved databehandling til reklameformål. Varigheten for lagring av personopplysninger til reklameformål er basert på prinsippet om hvorvidt denne lagringen er nødvendig for salgsfremmende tilnærming. Vi følger prinsippet om at data slettes to år etter at det anses å ikke lenger ha salgsfremmende verdi.

Egne reklameformål og tredjeparters reklameformål
Dersom du har opprettet en kontrakt med oss eller har bedt om å få tilsendt reklame, føres du opp som eksisterende kunde eller potensiell kunde. I slike tilfeller behandler vi dine postkontaktopplysninger for å kunne sende deg informasjon om nye produkter og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å overføre dine postkontaktopplysninger til utvalgte kontraktspartnere i områdene postordresalg, telekommunikasjon og leverandører av lignende produkter slik at disse kan gi deg informasjon om sine produkter.

Interesserettet reklame     
For at du kun skal motta reklame som er av interesse for deg, kategoriserer og supplerer vi kundeprofilen din med ytterligere informasjon. Til dette brukes både statistisk informasjon og informasjon om deg personlig (f.eks. grunndata i kundeprofilen din). Målet er å gi deg reklame som utelukkende er rettet mot dine faktiske eller oppfattede behov, og dermed ikke plage deg med ubrukelig reklame.

Innsigelsesrett    
Du kan når som helst bruke innsigelsesretten din til å motsette deg databehandlingen for de nevnte formålene i fremtiden. Dette gjøres ved å enten sende en e-post eller et brev til kontaktinformasjonen angitt i avsnitt 2.

Hvis du legger inn en innsigelse vil de angjeldende kontaktopplysningene sperres for fremtidig databehandling. Vi vil imidlertid påpeke at du i unntakstilfeller kan få tilsendt noe reklamemateriale også etter innsendelse av innsigelsen din. Dette er teknisk betinget og basert på reklamens tidsperiode, og betyr ikke at vi ikke har tatt din innsigelse til etteretning.

Databruk ved abonnement på e-postbasert nyhetsbrev
Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev med dobbel obt in-prosessen, bruker vi de data som innhentes eller oppgis separat av deg, til å sende deg vårt e-postbaserte nyhetsbrev. Med dobbel opt in-prosessen sender vi deg en bekreftelseskobling etter at du har angitt e-postadressen din i inntastingsfeltet. Ved å klikke på bekreftelseskoblingen tas e-postadressen din opp i distribusjonslisten vår. Behandlingen av e-postadressen din skjer så basert på ditt samtykke iht. artikkel 6, punkt 1 (a) av EUs personvernforordning. Du kan når som helst oppheve ditt samtykke for fremtiden. Avmelding fra nyhetsbrevet kan gjøres når som helst, enten ved å sende en melding til kontaktmulighetene angitt i impressumet eller ved hjelp av koblingen nederst i nyhetsbrevet.

Databruk for e-postreklame uten nyhetsbrevabonnement og din innsigelsesrett
Hvis vi mottar din e-postadresse i forbindelse med salg av en vare eller tjeneste, og du ikke har motsatt deg bruken av din e-postadresse, forbeholder vi oss , innenfor rammen av våre legitime interesser, retten til å sende deg jevnlige e-postbaserte tilbud om produkter i vårt sortiment som ligner dem du allerede har kjøpt. Behandlingen av e-postadressen din skjer så iht. artikkel 6, punkt 1 (a) av EUs personvernforordning. Du kan når som helst motsette deg denne bruken av din e-postadresse ved å sende en melding til kontaktinformasjonen som er angitt i impressumet eller via en dedikert kobling nederst i nyhetsbrevet.


Internetteknologi

Bruk av informasjonkapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre besøket på nettstedet vårt så behagelig som mulig og muliggjøre bruken av visse funksjoner. Dersom personopplysninger behandles av disse informasjonskapslene, skjer dette i henhold til artikkel 6, punkt 1 (f) av EUs personvernforordning. Vår interesse i å optimere nettstedet vårt anses dermed som berettiget i henhold til det før nevnte juridiske grunnlaget. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på sluttenheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes etter nettleserøktens slutt, dvs. etter at du lukker nettleseren din (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og lar oss gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (faste informasjonskapsler). Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om angivelse av informasjonskapsler, og selv kan bestemme om du vil akseptere eller ekskludere informasjonskapsler i bestemte tilfeller, eller rent generelt. Unnlatelse av å godta informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Etter din innsigelse angis det en opt out-informasjonskapsel på sluttenheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, må du klikke på denne koblingen igjen.

Påminnelse om tilbakemelding fra Trusted Shops
Så sant du uttrykkelig har samtykket til dette ved å huke av i en avmerkingsboks eller klikke på en knapp (Vurder senere), enten under eller etter bestillingen din, overfører vi e-postadressen din til Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de) slik at de kan sende deg en e-postpåminnelse om muligheten til å legge inn en tilbakemelding. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å sende en melding til kontaktinformasjonen beskrevet nedenfor eller direkte til Trusted Shops.

Google Analytics
Vi bruker en webanalysetjeneste levert av Google, Inc. («Google») for behovsrettet utforming og fortløpende optimering av våre nettsider, basert på artikkel 6, punkt 1 (f) av EUs personvernforordning. I denne sammenhengen opprettes det pseudonyme brukerprofiler og det brukes informasjonskapsler. Informasjon som innhentes via informasjonskapsel om din bruk av dette nettstedet, som

 • nettlesertype/-versjon,
 • brukt operativsystem,
 • henvisende URL (den forrige besøkte siden),
 • vertsnavn for tilgangsdatamaskin (IP-adresse),
 • tidspunkt for serverforespørsel,

sendes til en Google-server i USA og lagres der. Informasjonen brukes til å evaluere bruken av nettstedet, for å kompilere rapporter om nettstedaktivitet samt tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk for markedsundersøkelser og skreddersydd nettdesign. Denne informasjonen kan også overføres til tredjepart, dersom dette kreves ved lov eller hvis tredjepart behandler disse dataene på vegne av oss. Uansett sammenkobles ikke IP-adressen din og andre data fra Google. IP-adressen anonymiseres, slik at en slik sammenkobling ikke er mulig (såkalt IP-masking).
Du kan forhindre installasjonen av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren din tilsvarende, vi må imidlertid gjøre deg oppmerksom på at dette vil føre til at enkelte av nettstedets funksjoner ikke kan brukes som de skal. Du kan dessuten forhindre at data basert på informasjonskapsler og din bruk av nettstedet (inkl. IP-adressen din) formidles til Google, og at Google behandler slike data, ved at du laster ned og installerer dette plugin-programmet for nettleseren din. Som et alternativ til førnevnte nettleser-plugin, spesielt for nettlesere på mobilenheter, kan du også forhindre datainnsamling via Google Analytics ved å klikke på denne koblingen. Da angis det en opt out-informasjonskapsel på sluttenheten som forhindrer fremtidig innhenting av dine data ved besøk på nettstedet.

Opt out-informasjonskapselen gjelder kun for den nettleseren og kun for vårt nettsted, og lagres på sluttenheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du angi opt out-informasjonskapselen på nytt. Du finner mer informasjon om personvern i sammenheng med Google Analytics på Google Analytics-nettstedet.

Bruk av econda til webanalyse

Til webanalyse bruker dette nettstedet teknologi fra econda GmbH (www.econda.de) til å automatisk samle inn og lagre data. Disse dataene brukes så til å opprette pseudonyme brukerprofiler. Dette tjener til å sikre våre legitime interesser i en optimert fremvisning av våre tilbud. Det kan brukes informasjonskapsler til dette. De pseudonyme brukerprofilene vil ikke slås sammen med persondata om pseudonymet uten personens uttrykkelig samtykke. Du kan når som helst motsette deg slik innsamling og lagring av data i fremtiden ved å følge instruksjonene nedenfor:

Tracking deaktivieren

Etter din innsigelse angis det en opt out-informasjonskapsel på sluttenheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene dine, må du klikke på denne koblingen igjen.

Målretting
De påfølgende angitte målrettingstiltakene som benyttes av oss, brukes i henhold til artikkel 6, punkt 1 (f) av EUs personvernforordning Med disse målrettede tiltakene ønsker vi å sørge for at du kun mottar reklame for faktiske eller oppfattede interesser på sluttenhetene dine. Det at vi ikke plager deg med annonser som er uinteressante for deg, er i både din og vår interesse.

          Målretting på nettstedet
På vårt nettsted brukes informasjonskapsler til å innhente og evaluere informasjon for reklameoptimering. Denne informasjonen inneholder for eksempel opplysninger om hvilke av våre produkter du er interessert i. Innhentingen og evalueringen skjer helt anonymt, og lar oss ikke identifisere deg. Særlig kobles informasjonen aldri sammen med dine personopplysninger. På grunnlag av informasjonen kan vi vise deg tilbud som er spesielt rettet mot dine interesser på våre nettsider da de er basert på din tidligere brukeradferd. Informasjonskapselen slettes automatisk etter 30 dager.

          Ny målretting
Vi bruker dessuten ny målrettingstekologi fra Google AdWords. Denne lar oss gjøre vårt nettbaserte tilbud mer interessant for nettopp deg. Til dette brukes det en informasjonskapsel som innhenter interessedata under pseudonymer. På grunnlag av denne informasjonen vil du bli vist interessebaserte annonser om våre tilbud på våre partneres nettsider. Det vil ikke lagres identifiserbare personopplysninger, og ingen brukerprofiler vil sammenkobles med dine identifiserbare personopplysninger. Informasjonskapselen lagres i 30 dager og slettes deretter automatisk.

Innsigelses-/opt out-mulighet

I tillegg til de beskrevne deaktiveringsmetodene kan du sperre den generelle bruken av målrettingsteknologiene ved å angi en informasjonskapsel i nettleseren din Du har også muligheten til å deaktivere preferansebasert annonsering ved hjelp av preferansehåndteringsverktøyet, som er tilgjengelig her.

Plugin-moduler for sosiale medier
Vi bruker sosiale plugin-moduler fra de sosiale nettverkene Facebook, Google+, Xing, Youtube og Twitter på nettstedet vårt for å gjøre selskapet vårt bedre kjent, basert på artikkel 6, punkt 1 (f) av EUs personvernforordning. Det underliggende kommersielle formålet er å betrakte som en legitim interesse under EUs personvernforordning. Ansvaret for personvernkompatibel drift påligger her den enkelte tilbyder. Integrasjonen av disse plugin-modulene hos oss skjer ved hjelp av den såkalte to klikk-metoden for å beskytte de besøkende på vår nettside på best mulig måte.

          Facebook
Nettsiden vår bruker såkalte plugin-moduler til det sosiale nettverket Facebook, disse tilbys av Facebook Inc. Facebook-plugin-modulen merkes med en Facebook-logo eller teksten «Like» eller «Share». Du finner en oversikt over Facebook-plugin-modulen og dennes utseende under følgende kobling. Hvis du aktiverer en slik plugin-modul (første klikk), kobler nettleseren din seg direkte til Facebook-serverne. Innholdet i plugin-modulen overføres rett fra Facebook til nettleseren din og integreres i siden. Via denne integrasjonen mottar Facebook informasjon om at nettleseren din har tilgang til den tilhørende siden på nettstedet vårt, også dersom du ikke har en Facebook-konto eller ikke er logget inn på Facebook. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres fra nettleseren din direkte til en Facebook-server i USA og lagres der. Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook umiddelbart tilordne besøket på nettsiden vår til din Facebook-profil. Hvis du samhandler med plugin-modulen, for eksempel ved å klikke på «Like» -knappen, vil også denne informasjonen overføres direkte til en Facebook-server og lagres der. Informasjonen offentliggjøres dessuten på Facebook-profilen din og vises til dine Facebook-venner.
For formålet med og omfanget av datainnhentingen, videre behandling og bruk av dataene hos Facebook, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsmuligheter for personvern, se Facebooks personvernregler. Hvis du ikke vil at Facebook umiddelbart skal knytte innhentet informasjon om besøket ditt på vår nettside til Facebook-profilen din, må du logge ut av Facebook før du besøker nettstedet vårt.
 
          Google+
Nettsiden vår bruker såkalte plugin-moduler til det sosiale nettverket Google Plus, disse tilbys av Google Inc. Plugin-modulen er merket med f.eks. på knapper med «+1» på enten hvit eller farget bakgrunn. Du finner en oversikt over Google-plugin-modulen og dennes utseende her.
Hvis du aktiverer en slik plugin-modul (første klikk), kobler nettleseren din seg direkte til Google-serverne. Innholdet i plugin-modulen overføres rett fra Google til nettleseren din og integreres i siden. Via integrasjonen mottar Google informasjon om at nettleseren din har tilgang til den tilhørende siden på nettstedet vårt, også dersom du ikke har en Google Plus-konto eller ikke er logget inn på Google Plus for øyeblikket. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres fra nettleseren din direkte til en Google-server i USA og lagres der. Hvis du er logget inn på Google Plus, kan Google umiddelbart tilordne besøket på nettsiden vår til din Google Plus-profil. Hvis du samhandler med plugin-modulen, for eksempel ved å klikke på «+1» -knappen, vil også denne informasjonen overføres direkte til en Google-server og lagres der. Informasjonen offentliggjøres dessuten på Google Plus-profilen din og vises til dine kontakter.
For formålet med og omfanget av datainnhentingen, videre behandling og bruk av dataene hos Google, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsmuligheter for personvern, se Googles personvernregler.
Hvis du ikke vil at Google umiddelbart skal knytte innhentet informasjon om besøket ditt på vår nettside til Google Plus-profilen din, må du logge ut av Google Plus før du besøker nettstedet vårt. Du kan også sperre innlastingen av google-plugin-modulen helt med en plugin i nettleseren din, f.eks. med skriptblokkeren «NoScript».


Youtube-videoplugin
På dette nettstedet integreres innhold fra tredjeparts tilbydere. Dette innholdet gjøres tilgjengelig av Google Inc. («tilbyder»).
Youtube drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 i USA («Google»).

For videoer fra Youtube som integreres på våre nettsider, aktiveres utvidede personverninnstillinger. Dette betyr at ingen informasjon samles inn og lagres på Youtube fra besøkende på nettstedet, med mindre de spiller av videoen.
For formålet med og omfanget av datainnhentingen, videre behandling og bruk av dataene hos tilbyder, samt dine tilknyttede rettigheter og innstillingsmuligheter for personvern, se Googles personvernregler www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.


Mottaker utenfor EU
Med unntak av databehandlingen som angis under internetteknologier og plugin-moduler på sosiale medier, avslører vi ikke informasjonen din til mottakere som befinner seg utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Ovennevnte behandling resulterer i en dataoverføring til tilbyderserver for sporings- eller målrettingsteknologier som er bestilt av oss. Denne serveren befinner seg i USA. Dataoverføringen skjer i samsvar med prinsippene for det såkalte Privacy Shield, samt basert på såkalte standard kontraktklausuler fra EU-kommisjonen.


Dine rettigheter
I tillegg til retten til å tilbakekalle samtykket ditt, har du også følgende andre rettigheter dersom de respektive rettslige kravene er oppfylt:

 • Rett til informasjon om personopplysninger som er lagret hos oss iht. art. 15 av EUs personvernforordning. Spesielt kan du få informasjon om behandlingsformålet, kategorien av personopplysninger, kategorier for mottakere som dine data er eller vil deles med, den planlagte lagringsperioden, kilden til dine data, hvis de ikke innhentes direkte fra deg.
 • Rett til å korrigere uriktige eller ufullstendige data iht. art. 16 av EUs personvernforordning.
 • Rett til sletting av personopplysninger som er lagret hos oss iht. art. 17 av EUs personvernforordning, forutsatt at det ikke foreligger lovbestemte eller kontraktslige oppbevaringsperioder eller andre lovbestemte forpliktelser eller rettigheter for ytterligere lagring som må overholdes.
 • Rett til begrensning av behandling av dine data iht. art. 18 av EUs personvernforordning, så lenge nøyaktigheten av dataene bestrides av deg; behandlingen er urettmessig, men du avviser at de slettes; den dataansvarlige har ikke lenger behov for dataene, men du trenger dem til en påstand, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, eller du har protestert mot behandlingen i henhold til art. 21 av EUs personvernforordning.
 • Rett til dataoverførbarhet iht. art. 20 av EUs personvernforordning, dvs. retten til å overføre data valgt av og lagret hos oss i et standard, maskinlesbart format, eller til å be om overføring til en annen ansvarlig person.
 • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndighetene på ditt vanlige bo- eller arbeidssted, eller vårt hovedkontor.

Innsigelsesrett
Under forutsetning av art. 21, punkt 1 av EUs personvernforordning kan samtykke til databehandling tilbakekalles basert på den gjeldende personens spesifikke situasjon.

Ovenstående generelle innsigelsesrett gjelder for alle behandlingsformål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og som behandles på grunnlag av artikkel 6, punkt 1 (f) av EUs personvernforordning. I motsetning til den spesielle innsigelsesretten mot databehandling for reklameformål, er vi ifølge GDPR bare forpliktet til å reagere på en slik innsigelse hvis du gir oss grunner som er av overordnet betydning (for eksempel en mulig fare for liv eller helse). I tillegg er det mulighet for å kontakte tilsynsmyndighetene som er ansvarlige for oss eller vår personvernansvarlig.


Datasikkerhet
Alle dine personlig overførte data, inkludert betalingsdata, overføres ved hjelp av vanlig og sikker SSL-standard (Secure Socket Layer). SSL er en sikker og velprøvd standard som bl.a. brukes av nettbanker. Du kan gjenkjenne en sikker SSL-tilkobling på den påhengte s-en etter http (dvs. ...) i nettleserens adresselinje eller på låsikonet nederst i nettleseren din.
For øvrig bruker vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger som er lagret hos oss, mot manipulering, delvis eller helt tap samt mot uautorisert tilgang fra tredjeparter. Våre sikkerhetstiltak utbedres stadig i tråd med den teknologiske utviklingen.