Oppsamlingskar av stål

Bruk av oppsamlingskar

De fleste industri- og produksjonsbedrifter benytter seg av væsker klassifisert som farlige stoffer. Syrer, baser og brannfarlige væsker er normalt å finne i lokalene til mange produksjonsbedrifter. Dette er også stoffer som er avgjørende for produksjonen, og kjøpes dermed ofte i større kvantum, for å unngå unødvendige og kostbare produksjonsavbrudd dersom man skulle gå tom. Med dette følger også ansvar - ansvar for tilstrekkelig sikkerhet. 

Ved bedriftsbesøk og befaringer møter vi stadig på situasjoner der sikker lagring ikke er hensyntatt tilstrekkelig, noe som kan være farlig for både miljø- og mennesker.  Det er bedriftens ansvar å påse at kjemikalier og andre farlige stoffer er lagret forsvarlig. 

Det er mange tiltak som kan iverksettes for økt sikkerhet i din bedrift, tiltak som strekker seg fra avanserte walk-in containere til spesialtilpassede brannskap og reoler, til rimeligere løsninger som bl.a. oppsamlingskar. Uavhengig av hvilken løsning som benyttes, så har de til felles at de reduserer risikoen rundt lagring og oppbevaring av farlige stoffer. 

Valg av egnet løsning for nettopp din bedrift avhenger av flere faktorer. Først og fremst hvilke stoffer som skal lagres, hvor store kvanta er det snakk om, og hvilke beholdertyper benyttes (fat, IBC-tanker, kanner m.m.)

Å sørge for økt sikkerhet kan i visste tilfeller være en kompleks jobb, men erfaringsmessig, kan de fleste mindre bedrifter komme langt med enklere løsninger, som bl.a. bruk av oppsamlingskar. Oppsamlingskar er en relativt rimelig og svært fleksibel løsning som kan øke sikkerheten i din bedrift betydelig, til et rimelig pris/ytelsesforhold. Et oppsamlingskar fungerer som følgende:

I stedet for å plassere kjemikalier, og andre farlige stoffer på paller, på bakken eller lignende, så plasseres alle beholdere på egnede oppsamlingskar. Fordelene med dette er at ved en eventuell lekkasje, så vil lekkede væsker trekke ned i oppsamlingskaret, og dermed forhindre lekkasjer ut i lokalet. Dette er spesielt viktig ved lagring av større mengder. Forestill deg et scenario der en IBC-tank på 1.000 liter med syre blir skadet; ved påkjørsel, slag eller lignende. Skadepotensialet er enormt. Dersom man i et slikt scenario benytter seg av et oppsamlingskar, vil de lekkede væskene lekke ned i oppsamlingskaret, og dermed forhindre ytterligere spredning. 

Husk også på at det er avgjørende å benytte et oppsamlingskar som er bestandig mot stoffet som lagres. Ulike kjemikalier krever ulike oppsamlingskar. Eksempelvis vil lagring av brennbare væsker på et oppsamlingskar av plast / kunststoff være lite egnet, da plast ikke er bestandig mot høy varme, generert ved en potensiell brann. Lagring av syrer og baser derimot, krever et oppsamlingskar av plast, da disse er  svært korrosjonsbestandige. 

DENIOS tilbyr et bredt utvalg av oppsamlingskar, slik at våre kunder enkelt skal kunne finne et produkt som passer de best. Vi tilbyr oppsamlingskar i stålrustfritt stål eller plast / kunststoff - med følgende variasjoner:

  • Oppsamlingskar med eller uten gitterrist 
  • Oppsamlingskar med / uten føtter samt gaffellommer for enkel transport med gaffeltruck
  • Stålkar i galvanisert eller lakkert utførelse
  • Ulike materialtykkelser og oppsamlingsvolum