Vertikalskap fra denios

Vertikalskapet - En innovasjon fra Denios

Dersom antall nødvendige stoffer øker, men de enkelte forbruksmengdene reduseres, er det nødvendig med et optimalt lagerkonsept. En typisk arbeidsbenk er i mange tilfeller full av ulike væsker, spraybokser, bokser m.m. Et romslig og funksjonelt lagerkonsept på minst mulig areal er velkommen til ethvert arbeidsområde. Lagring av farlige stoffer i arbeidsområder fordrer maksimal sikkerhet, brukervennlighet og plassutnyttelse - kvalifikasjoner oppfylt av våre vertikalskap.


Maksimal utnyttelse av arbeidsområder

Vertikalskap tar opp omtrent halvparten av plassen i forhold til et ordinært skap. Dette takket være de vertikale uttrekkene, som utnytter plassen svært effektivt. 

Selv i den smale versjonen, som kun er 45 cm bred, kan Scoper skilte med omtrent det samme lagervolumet som et klassisk skap tilpasset lagring av farlige stoffer. Dersom du skulle ha behov for mer plass, velger du den brede varianten med en bredde på 81 cm. Her har man 2 vertikale uttrekk ved siden av verandre. 

 

Robust og holdbar

Scoper vertikalskap består av en stabil og ripebestandig ytre skapstamme med en pulverlakkert overflate. Våre vertikalskap har en brannbestandighet på 90 minutter (Type 90) og er testet iht. EN 14470-1.

Komfort ved et knappetrykk

Vertikalskapet fra Denios muliggjør en svært enkel og behagelig betjening vha. en fullautomatisk mekanisme for åpning og lukking av skapdørene. Mekanismen er også en ekstra sikkerhet ved brann, da en temperatursensor sørger for at dørene lukkes.

 

Beskyttele mot uautorisert adgang 

Skapet kan lukkes ved hjelp av en låsbar låsesylinder for å forebygge uautorisert adgang. Ved låst skap blokkeres motorene som åpner dørene, slik uttrekkene ikke lenger kan åpnes. En avstengningsindikator (rød / grønn) informerer om gjeldende status. 

 

Høy brukervennlighet

De vertikale uttrekkene gir meget god oversikt over skapets innhold, da man har tosidig adgang samt at man har en større overflate ut mot brukeren. Hvor ofte har man ikke opplevd at beholdere stående bakerst i et ordinært skap blir stående, og deretter glemt, ettersom de er så lite tilgjengelig for brukeren. Det er nettopp dette som gjør vertikalskapet fra Denios så brukervennlig. 

 

Fleksibel lagring

Justering av lagernivåene i våre vertikalskap går som en lek, og lagernivåene kan justeres fritt i trinn på 2,5 cm. I Slim-versjonen er Scoper utstyrt med 4 eller 5 hyller, og Wide-versjonen med 8, 9 eller 10 hyller. Andre kombinasjoner er tilgjengelig på forespørsel. 

 

Ventilasjonsteknologi

Scoper leveres som standard med et integrert ventilasjonssystem for tilkobling (NW 75 mm) til interne avtrekkssystemer. Et resirkulerende luftfilterfeste er tilgjengelig om tilbehør. En løsning som eliminerer behovet for veggåpninger og ytterligere avtrekkskanaler. Ytterligere ventilasjonsløsninger er tilgjengelig på forespørsel. 

 

Sikkerhet rundt skapet 

Når de vertikale uttekkene ikke er i bruk, lukkes de automatisk i løpet av 60 sekunder (med både visuelt og hørbart varselsignal). Åpningsmekanismen har en intelligent stoppfunksjon som oppdager motstand ved lukking, og reduserer dermed faren for klemskader. 

 

Sikkerhet møter hensiktsmessighet

Scoper er som standard utstyrt med et StawaR-testet bunnkar med et maksimalt oppsamlingsvolum på 12,5 liter for effektiv opptagning av eventuelle lekkasjer. Den medfølgende perforerte plateinnsatsen gjør det mulig å benytte karet som nok et lagernivå.

 

 

Sikret mot uautorisert adgang
fleksible lagerløsninger Denios
Høy sikkerhet - Denios


Den tekniske informasjonen beskrevet på denne siden er utarbeidet nøye etter beste kunnskap og tro. Denios påtar seg dermed ikke noen garanti eller ansvar for innholdets aktualitet, fullstendighet og nøyaktighet verken ovenfor mottakeren av dette bladet eller for tredjeparter. Bruk av innhold og informasjon til eget eller til annet formål gjøres på egen risiko. Under alle omstendigheter er man nødt til å følge gjeldende lovgivning. 

 

 


Vi hjelper deg gjerne!

Har du spørsmål vedrørende valg av optimalt sikkerhetsskap, eller oppbevaring av farlige stoffer i sikkerhetsskap? Spør oss gjerne om råd!