Sikkerhetsskap: Tips & Triks

Dårlige lagerløsninger fører til unødvendig tidsbruk og resulterer dermed i mer ressurskrevende prosesser. Hva om man hadde hatt oppbevaringsløsninger som trygt kan plasseres ved siden av arbeidsbenken, slik at alt man trenger er i umiddelbar nærhet til bruksstedet? - Vi presenterer sikkerhetsskapet. Våre skap er tilpasset for lagring av mindre beholdere, og er egnet for lagring av alt fra spraybokser og maling til bensin og løsemidler. Et sikkerhetsskap sørger for økt sikkerhet og brukervennlighet samtidig som de bidrar til betydelig risikominimering. 

Denne utgaven av Safety@work, din nye sikkerhetsoppdatering fra Denios, gir deg en dypere forståelse av fordelene ved et Sikkerhetsskap, og hva du bør tenke på ved kjøp av et slikt skap. 

Sikkerhetsskap

Miljø- og sikkerhetsskap