Oppsamlingskar

Oppsamlingskar - Tips & Triks fra Profesjonelle

Oljer, løsemidler, rengjøringsmidler, maling, lakk: Bedrifter håndterer et bredt utvalg av farlige stoffer, og er avhengig av egnede lagringsløsninger og utstyr for håndtering av stoffene. Dette med hensyn til miljø, men også for gode arbeidsforhold for alle ansatte. Mange av de nevnte stoffene kan ha svært ødeleggende effekt på vann og nærområde om det ender opp i naturen, ha svært brannfarlige eller aggressive egenskaper. Vi bør derfor gjøre alt vi kan for å forhindre at dette skjer, og at stoffene lagres forsvarlig. Et oppsamlingskar er derfor en del av det grunnleggende sikkerhetsutstyret for oppbevaring og håndtering av farlige stoffer. 

Det er imidlertid mye vurdere og tenke på! "Safety@work" er vår kanal for nyttige sikkerhetsoppdateringer, nyttig informasjon og praktiske tips når det gjelder sikker lagring ved hjelp av oppsamlingskar. 

Oppsamlingskar