Fathåndtering

Fathåndtering: Tips & Triks - fra profesjonelle

Fat er industristandarden for lagring av kjemikalier og andre potensielt farlige stoffer. Men å flytte eller håndtere et fat, er ikke mulig uten hjelpemidler. For å ivareta et akseptabelt sikkerhetsnivå samt ivareta de ansattes sikkerhet må egnede hjelpemidler benyttes. 

Reduser farenivået samt sørg for sikre arbeidsforhold "rundt fatet". Med konseptet Safety@Work ønsker vi i DENIOS å belyse dette temaet, og tilby våre kunder nyttig informasjon, slik at vi sammen kan sørge for velfungerende og sikker behandling og transport av fat - slik at sjansen for ulykker minimeres. 

 

 

Cover fathåndtering

Tema for dette konseptet: