Korrekt lagring av farlige stoffer med oppsamlingskar

Korrekt oppbevaring av farlige stoffer med oppsamlingskar

Det sies at en dråpe olje kan forurense 1000 liter vann. Forurensning av vann og grunnen er en stor trussel mot naturen. Men hvordan skal vi forhindre utslipp av slike skadelige stoffer? Hver dag behandles det store mengder farlige stoffer, men mange er usikre på hva vi kan gjøre for å sikre at både oss mennesker, men også naturen blir beskyttet på best mulig måte. 

Å investere i oppsamlingskar er en forholdsvis liten investering - men som gir betraktelig bedre sikkerhet, er enklere å montere, enkle å håndtere og er enkle å implementere i deres daglige rutiner. 


Oppsamlingskar-guide - Spørsmål og svar

Oppsamlingskarene må være ugjennomtrengelige for de lagrede væskene, og bestå av ikke-brennbare materialer. 

Stoffet som oppsamlingskaret er laget av må være kompatibelt med de lagrede væskene. For vannforurensende stoffer som oljer og lakk, er oppsamlingskarene laget av stål (evt. galvanisert eller lakkert). For lagring av aggressive stoffer, som syrer og baser, er oppsamlingskar i rustfritt stål eller plast egnet. En enkel tommelfingerregel er: Beholderen som stoffet leveres i, indikerer hvilket materiale oppsamlingskaret bør bestå av. 

Vurder om du har behov for oppsamlingskar med bein eller ikke. Dersom man anskaffer et oppsamlingskar med bein vil disse kunne brukes for frakt med gaffeltruck, og forenkler dermed flytting av oppsamlingskaret. 

I tillegg til dette bør du være oppmerksom på oppsamlingsvolumet. Hvor mange liter skal lagres? 

Lagerrommet må være egnet, dvs. med permanent ventilasjon, eksplosjonsbeskyttelse og strukturell brannbeskyttelse. 

Tilstrekkelig oppsamlingsvolum avhenger av hvor mye som skal lagres. Forurensningsloven sier ingenting spesifikt, men man har etter §7 plikt til å unngå forurensning. Vi mener at man bør ha et større oppsamlingsvolum enn den største beholderen som lagres. Ved en eventuell lekkasje vil man da sikres mot at det renner over. Det skader ikke å være på den sikre siden.